Die Friedhöfe sind oft die letzte 
      Erinnerung an menschliche Schicksäle 
Přidat hřbitov

Krásná Lípa

zpět | tisk | pdf
Krásná Lípa
GemeinschaftKrásná Lípa
BezirkDěčín
ErdstrichÚstecký kraj
Krásná Lípa, Kode: 673617
GPS-Koordinaten 50° 54' 51.6''
14° 30' 26.4''
Schönlinde
Římskokatolická církev
Římskokatolická farnost Krásná Lípa u Rumburka
Kostelní Vrch 3/10
407 46 Krásná Lípa
Tel.: 607 789 641
E-mail: ant.sedlak@seznam.cz
Více zde: http://www.farnost-krasna-lipa.cz/
Římskokatolická farnost Krásná Lípa u Rumburka
Neudržovaný v původní podobě
Nein
Krásná Lípa

Krásná Lípa (městský hřbitov)
Krásná Lípa (německy Schönlinde) je město v okrese Děčín v Ústeckém kraji. V roce 2011 zde žilo 3.133 obyvatel.

Krásná Lípa vznikla zřejmě ve druhé polovině 13. století v důsledku kolonizační činnosti Ronovců, tehdejších majitelů oblasti. Prvními osadníky bylo zřejmě na 30 rodin kolonistů z Horních Frank. První písemná zmínka pochází z roku 1361, kdy jako majitel vsi je doložen Vaněk z Vartemberka. S nástupem reformace je Krásná Lípa v roce 1551 zmiňována jako celá evangelická. O zhruba 100 let později následoval úplný návrat ke katolicismu.

V roce 1731 byla ves císařem Karlem VI. povýšena na městys, v téže době se rozvíjela výroba a zpracování textilu. K povýšení na město došlo v roce 1870, kdy textilní výroba již měla průmyslový charakter. O rok dříve (1869) byla obec napojena na železniční síť.

Vedle rozvoje průmyslu je 2. polovina 19. století spjata také s rozvojem turismu, 23. srpna 1885 byl v Krásné Lípě založen Horský spolek pro nejsevernější Čechy, který se zasazoval o vytváření turistické infrastruktury.

Do poloviny 20. století bylo obyvatelstvo z drtivé většiny německé. V roce 1910 mělo město okolo 7 000 obyvatel (pouze město, bez blízkého okolí), v důsledku poválečných odsunů Němců tento počet klesl po roce 1945 na zhruba 3 100 (po započtení všech místních částí).

Počet obyvatel v místní části Krásná Lípa v roce 1930 - 6.600
Počet obyvatel v místní části Krásná Lípa v roce 2011 - 3.133

Starý hřbitov u kostela sv. Máří Magdalény nad Křinickým náměstí, nefungující. Náhrobky nejsou udržované.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, webové stránky obce/města, webové stránky farnosti