Die Friedhöfe sind oft die letzte 
   Erinnerung an menschliche Schicksäle 
Přidat hřbitov

Neuigkeiten

 • 29.05.2020 Výstava Ztracená tvář židovských hřbitovů v Muzeu Mladoboleslavska

  Výstava Ztracená tvář židovských hřbitovů v Muzeu Mladoboleslavska bude pravděpodobně od 30.6.2020 do 22.11.2020 k vidění v Muzeu Mladoboleslavka. 

  Výstava, připravená spolkem Omnium, představuje židovské hřbitovy a osobní příběhy s nimi spojené.

  Výstava vznikla souběžně s realizací projektu Hledání ztracené tváře židovských hřbitovů. Tento projekt organizovaný spolkem Omnium ve spolupráci s Federací židovských obcí a společností Matana se zaměřuje na vyhledávání ztracených náhrobků z židovských hřbitovů a na jejich navracení zpět.

   

  Více informací k projektu Hledání ztracené tváře židovských hřbitovů

   

 • 25.05.2020 Workcampy Omnium na hřbitovech

  Další workcampy spolku Omnium zěmřené na obnovu hřbitovů jsou naplánovány na 5.6.2020 na hřbitově v obci Očihovec na Podbořansku a na 8.-9.6.2020 na hřbitově v obci Nová Ves u Přimdy.

   

  A  na 13.6.2020 je naplánována další etapa úklidu hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě.

   

  Uvítáme každou pomocnou ruku!

 • 01.04.2020 Plošná dokumentace hřbitovů Ústeckého kraje

  Projekt „Dokumentace hřbitovů na území Ústeckého kraje“, je zaměřen především na dokumentaci stavu historických hřbitovů a kulturně historické bádání v tomto specifickém segmentu kulturního dědictví v ČR. Realizace celého projektu je naplánována na rok 2020.

   

  Projekt je realizován ve spolupráci s podporou Rady uvlády pro národnostní menšiny.
  Partnerem projektu je organizace Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.

   

  Více informací k projektu - http://cimiterium.cz/popis-projektu

 • 26.02.2020 Vylepšeme web Historické hřbitovy společně

  Web Historické hřbitovy je dnes využívaný pro badatelské účely, především genealogy a zájemci o historii. Rádi bychom uživatelům nabídli mnohem komfortnější prostředí, možnost nahrávání vlastních fotografií, příjemnější vyhledávání, třídění, ale i podrobnější dokumentaci hřbitovů a náhrobků. Data na webu jsou poskytovány zcela volně, bez jakéhokoliv omezení.

   

  Připravili jsme celou řadu vylepšení webu tak, aby se Vám s ním lépe pracovalo, bylo možné představit i výsledky Vašich aktivit. 

  Pokud si myslíte, že podobný web má smysl, pojďme jej vylepšit společně. Budeme rádi za každý, i drobný dar.

   

  Přispět je možné na účet  spolku Omnium - 2844188399 / 0800

  nebo prostřednictvím portálu DARUJME.cz

   

  Děkujeme, spolek Omnium z.s.  www.cimiterium.cz
  www.omniumos.cz

   

 • 25.02.2020 Workcampy spolku Omnium na obnovu hřbitovů

  Chcete pomoci se záchranou zdevastovaných, opuštěných a rozpadajících se hřbitovů? Chcete se zúčastnit akce pro dobrovolníky? Strávit volný čas smysluplnou prací v přírodě? Podívejte se na nabídku akcí spolku Omnium

  Cyklus Workcamp Omnium 2020

   

   

 • 09.02.2020 Seminář "Genealogie a pátrání po předcích"

  Spolek Omnium připravuje na 7. dubna 2020 (9.00-16.00) seminář na téma Genealogie a pátrání po předcích.

  Témata semináře - historie rodů, sestavení rodokmenu, nástroje a přístupy, archivy, digitalizace.

  Seminář proběhne v NKP Vyšehrad v sále Staré Purkrabství.

   

  7.4.2020 / NKP Vyšehrad, Staré Purkrabství

  Podrobnější informace na www.omniumos.cz

 • 10.03.2018 Beseda Hřbitovy Podbořanska v Městském muzeu Podbořany

  V Podbořanech v Městském muzeu spolek Omnium prezentoval výsledky projektu dokumentace hřbitovů v regionu Podbořanska. Beseda byla připravena ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Budíček a Davidem Šebestou.

   

  Projekt byl realizován spolkem Omnium v roce 2017 ve spolupráci s Heimatpflegerind der Sudetendeutschen a podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti. Jeho výsledkem je databáze hřbitovů s dokumentací náhrobků, publikace výsledků dokumentace. Výsledky dokumentace budou zároveň i prezentovány v rámci výstavy Historické hřbitovy.

   

  Více informací zde: http://cimiterium.cz/podboransko

 • 10.03.2018 Portál Židé na Podbořansku

  Od března jsou na internetové stránce www.zidenapodboransku.eu dostupné informace o židovských hřbitovech  na Podbořansku a v okolí. Spolek Okap Podbořany vytváří stránky, které podávají základní informace pro návštěvníky židovských památek doplněné o stručnou historii židovského osídlení.

   

  Odkaz: http://zidenapodboransku.eu/

 • 10.03.2018 Výstava Historické hřbitovy v Polici nad Metují

  Výstava Historické hřbitovy vypovídající o současné podobě hřbitovů v Ceské republice je od počátku března 2018 představena v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují. 

   

  Od druhé poloviny roku 2017 se výstava zastavila v těchto muzeích: 

   

  Městské muzeum v Krnově, leden - únor 2018
  Muzeum obce Kobylí, listopad - prosinec 2017
  Městské muzeum v Jaroměři, 15.10.-15.11.2017
  Muzeum Františka Miroslava Čapka, Lišov, 3.7.-1.9.2017
  Sudetoněmecký den 2017, Augsburg, SRN, 2.-4.6.2017
  Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 1.-31.5.2017

 • 10.03.2018 Přednáška Hřbitovy v regionu Podbořanska v Mnichově

  V polovině února byly v Mnichově v Haus des Deutschen Ostens představeny výsledky projektu dokumentace hřbitovů v regionu Podbořanska.

   

  Projekt byl realizován spolkem Omnium v roce 2017 ve spolupráci s Heimatpflegerind der Sudetendeutschen a podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti. Jeho výsledkem je databáze hřbitovů s dokumentací náhrobků, publikace výsledků dokumentace. Výsledky dokumentace budou zároveň i prezentovány v rámci výstavy Historické hřbitovy.

   

  Více informací zde: http://cimiterium.cz/podboransko

 • 10.03.2018 Přednáška Hřbitovy v regionu Podbořanska v Muzeu K.A.Polánka v Žatci

  Spolek Omnium na konci ledna 2018 představil v Regionálním muzeu K.A. Polánka v Žatci výsledky projektu dokumentace hřbitovů v reginu Podbořanska.

   

  Projekt byl realizován spolkem Omnium v roce 2017 ve spolupráci s Heimatpflegerind der Sudetendeutschen a podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti. Jeho výsledkem je databáze hřbitovů s dokumentací náhrobků, publikace výsledků dokumentace. Výsledky dokumentace budou zároveň i prezentovány v rámci výstavy Historické hřbitovy.

   

  Více informací zde: http://cimiterium.cz/podboransko

 • 15.08.2017 Výstava "Historické hřbitovy" na půdě Ministerstva kultury

  Výstava "Historické hřbitovy" bude představena na půdě Ministerstva kultury ve dvoraně Nosticova paláce. Výstava zde bude instalována od 8.9 do 6.10.2017.

  Vernisáž výstavy proběhne 7.9.2017 od 18.00. Informace k výstavě a vernisáži ZDE

 • 15.08.2017 Projekt dokumentace náhrobků s motivy krajiny

  Po dohodě s Centrem pro výzkum v kulturní a historické geografii (http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/kuhig/) a Výzkumného centra historické geografie (http://www.historickageografie.cz/) budou na webu Historické hřbitovy postupně zveřejněy výsledky dokumentace náhrobků specificky zaměření na náhrobky s motivy krajiny. 

  Fotografie náhrobků s motivy krajiny vznikaly pro potřeby výzkumu obou výše uvedených organizací. V rámci dokumentace nešlo o podchycení stavu hřbitovů samotných, ale o odlišení způsobů zobrazování krajiny na náhrobcích. 

 • 15.08.2017 Projekt dokumentace náhrobků rumunských Slováků - autor Radek Ocelák

  Nové fotografie hřbitovů specificky zaměřené na populaci rumunských Slováků v poválečném Československu poskytl badatel Radek Ocelák (http://ocelak.cz/). Fotografie budou postupně zveřejňovány na webu Historické hřbitovy.

 • 15.08.2017 Na konferenci SACRUM 2017 bude prezentován projekt Pietas

  Na konferenci SACRUM 2017 (listopad 2017 v Praze na Vyšehradě)  bude prezentován projekt spolu Pietas, který dokumentoval hřbitovy zaniklého pohraničí v jižních Čechách.

 • 19.03.2017 Projekt Západočeské univerzity - hřbitov ve Stříbře

  Projekt Západočeské univerzity - hřbitov ve Stříbře

   

  Na základě archivních pramenů uložených v Archivu Městského hřbitova ve Stříbře a zejména díky provedenému terénnímu výzkumu a zaměření byla zpracována série map zachycujících dopady společenských a právních proměn po roce 1945 na Městský hřbitov ve Stříbře. Jedná se o zajímavou vizualizaci určitého aspektu stavu společnosti pohraničního města. Mapa poskytuje srovnání přehledů hrobů dle národnosti (česká a německá), jejich udržování a stavu zachování v době výzkumu. Výzkum, na jehož základě byly mapy zhotoveny, byl realizován v roce 2012.

   

  Souvisel mj. i s provedeným archeologickým průzkumem známé Seifertovy hrobky, který navazoval na předchozí výzkumy realizované v rámci projektu ZČU SGS-2011-035 Exhumace obětí II. světové války.

   

  Více: http://fpr.zcu.cz/kpd/mapy/hrbitov.html

  PDF verze: ZDE

 • 19.03.2017 Klub přátel Pardubicka a Pardubický Slavín

  Vilém z Pernštejna nechal roku 1507 při stavbě kostela sv. Jana Křtitele v Pardubicích vytyčit nový hřbitov. Nařídil, aby sem byli pohřbívání všichni křesťané bez ohledu na vyznání, tehdy vzácný důkaz náboženské snášenlivosti. Hřbitov byl v letech 1584, 1788 a 1836 upravován a rozšiřován. Roku 1580 byl obezděn. Na hřbitov se vstupovalo branou, nad níž byl nápis Mors janua vitae (Smrt branou k životu).

   

  Již 16.11.1784 vyslovila krajská správa požadavek, aby pro hřbitov bylo nalezlo nové místo mimo obvod města. Teprve roku 1883 byly založeny nové městské hřbitovy nedaleko Nových Jesenčan na jižním okraji katastru města. Pohřbívání tak bylo na konci 19. století zastaveno na všech ostatních pardubických hřbitovech a započalo pohřbívání na nově zbudovaných Městských hřbitovech v Jesničánkách, které se dnes dělí na tři části: Starý hřbitov, Nový hřbitov a Urnový háj.

   

  U zrodu myšlenky Pardubického Slavína stál v devadesátých letech 20. století Josef Janiš. Tomu se podařilo v rámci Klubu přátel Pardubicka zmapovat desítky hrobových míst významných pardubických osobností na dvou z městských hřbitovů – Starém a Novém hřbitově. Janiš vytvořil fotodokumentaci hrobových míst mnohých osobností, jako jsou například stavitel železnic ing. Jan Perner, baron Artur Kraus, architekt Ladislav Machoň a mnozí další. Bohužel od doby, kdy zmapoval tato hrobová místa, byly některé hroby zrušeny. Stalo se tak například v případě hrobu propagátora sportu a průkopníka české silniční cyklistické turistiky Vincence Chomráka nebo v případě fotografa Josefa Pírky, díky němuž dnes máme mnohé historické fotografie Pardubic z přelomu 19. a 20. století.

   

  Po smrti Josefa Janiše v roce 2015 se rozhodl Klub přátel Pardubicka na dílo navázat a tak byly na již zmíněných dvou pardubických městských hřbitovech nainstalovány informační tabule s přehlednými plány hřbitova s vyznačením několika desítek hrobů významných osobností. Zároveň byl stejným způsobem prozkoumán další z městských hřbitovů zvaný Urnový háj a také hřbitov ve čtvrti Pardubičky. Do projektu Pardubický Slavín byl zařazen např. hrob fotografa Jiřího Tomana, herce Milana Sandhause, na hřbitově v Pardubičkách pak např. hrob spisovatele Jaromíra Johna. I na těchto hřbitovech návštěvníci naleznou informační tabule s vyznačením hrobů nejen těchto, ale i mnohých dalších významných osobností, které již dnes nejsou mezi námi.

   

  Více informací k projektu Pardubický Slavín: www.pardubickyslavin.cz

  Karta hřbitova: http://cimiterium.cz/hrbitovy/detail/3273-pardubice

   

   

  Klub přátel Pardubicka

  Klub přátel Pardubicka je občanské sdružení, které bylo založeno již v roce 1965 a jeho posláním je především snaha o zmapování historie Pardubicka, jeho zajímavostí, památek a osobností. Spolek vydává již před 50 let časopis Zprávy Klubu přátel Pardubicka, od roku 1998 pak také edici vlastivědných publikací „AB-Zet Pardubicka“, kde vyšlo již více než 70 monotematicky zaměřených publikací. Jedním z projektů spolku je např. elektronická encyklopedie Pardubicka s názvem Parpedie a nebo již zmíněný projekt Pardubický Slavín.  Klub přátel Pardubicka pořádá pravidelný cyklus přednášek a besed „Hovory o Pardubicku“, výlety a vycházky nazvané „Výlety do historie“, turistické vycházky, přírodovědné vycházky a mnohé další akce.

   

  V současné době má Klub přátel Pardubicka téměř 700 členů.

   

  Více: www.kppardubicka.cz

   

   

 • 06.03.2017 Vernisáž výstavy Historické hřbitovy v Národní knihovně v Klementinu - 9.3.2017

  Výstava fotografií Historické hřbitovy

  Kdy: 9.března - 25.dubna 2017
  Otevřeno: pondělí - sobota 9.00-19.00

   

  Kde: Národní knihovna ČR, Křižovnická chodba v přízemí, Klementinum 190, Praha 1

   

  Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 9. března 2017 od 17.30

   

  Výstava představuje mnohdy neutěšený stav hřbitovů v České republice, zejména pak v oblastech bývalých Sudet. Výstava byla původně připravena s cílem upozornit na často tristní stav historických hřbitovů německých a židovských obyvatel v česko-německém pohraničí. Hřbitovy jsou zde velmi často opuštěny, zničeny nebo zanedbány. Ale i u udržovaných hřbitovů nejsou výjimkou zdevastovaná hrobová místa původních obyvatel. 

   

  Výstava mapuje celou Českou republiku, od Aše, Chomutovska, Podbořansko, Český les až po Krnov...

   

  Výstava připravena spolek Omnium ve spolupráci s Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

   

  Více k výstavě: http://omniumos.cz/cz/kalendar-akci-detail/151 

   

   

 • 28.02.2017 Výstava Historické hřbitovy v Muzeu K.A.Polánka v Žatci skončila

  Výstava fotografií Historické hřbitovy, která probíhala v Muzeu K.A.Polánka v Žatci, koncem února 2017 skončila. 

 • 10.11.2016 Pozvánka na seminář "Historické hřbitovy"

  Pozvánka

  Seminář "Historické hřbitovy"

  Staré historické hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osudů

   

  Kdy: 8.12.2016 od 9.00
  Kde: Staré Purkrabství, NKP VYšehrad, Praha

  Více k semináři a programu

   

  Témata:

   

  Je Česká republika zemí zaniklých a zanikajících hřbitovů?
  Jaká je skutečná podoba hřbitovů v České republice?
  Jaký je přístup majitelů a správců hřbitovů?
  Přístupy k obnově a "obnově".

   

  Hřbitovy zaniklé, neudržované, obnovované, hřbitovy obecní, židovské, vojenské ...

   

  Dokumentace hřbitovů ve vybraných regionech České republiky
  Součástí programu bude zahájení výstavy Historické hřbitovy

   

  Registrace na seminář: registrace@omniumos.cz

   

  Pořádá:

  Omnium z.s. a Heimatpflegerin der Sudetendeutschen
  s podporou Česko-německého fondu budoucnosti

 • 28.10.2016 Hřbitovy na Podbořansku

  Přidány fotogalerie a informace k hřbitovům na Podbořansku - Kolešov, Mory (starý a nový hřbitov), Kněžice (starý a nový), Zlovědice a Očihovec.

 • 07.10.2016 Přidány další fotogalerie ke hřbitovům na Jesenicku

  Přidáváme další fotogalerie ke hřbitovům na Jesenicku poskytnuté Zdeňkem Markem a Barborou Větrovskou z jejich cesty do Jeseníku.

  Heřmanovice, Bukovice, Mnichov, Rejvíz, Ondřejovice, Pusté Žibřidovice, Žárová, Černá Voda, Vápenná, Žulová, Horní Domašov v Bělé pod Pradědem, Dolní Moravice

 • 05.10.2016 Nové Losiny

  Přidán hřbitov ve Nových Losinách díky fotografiím Nikolase Botose. Více http://cimiterium.cz/hrbitovy/detail/3053-nove-losiny

 • 05.10.2016 Nové možnosti

  Nově je možné registrovat hrobová místa mimo hřbitovy, hřbitovní kaple či vojenské hřbitovy pod samostatnými ikonami. 

 • 05.10.2016 Hřbitovy v okolí Javorníku

  Hřbitovy v obích okolo Javorníku můžete vidět díky obsáhlým dokumentačním souborům fotografií od Barbory Větrovské a Zdeňka Marka. Více - http://cimiterium.cz/fotogalerie nebo na seznamu hřbitovů.

 • 05.10.2016 Soubor hřbitovů na Jesenicku

  Postupně budou nahrávany fotografie hřbitovů z Jesenicka od Evy Pulkrtové. Děkujeme. 

 • 05.10.2016 Lužany u Jičína

  Přidán soubor fotografií k hřbitovu v obci Lužany (Luschan), okr. Jičín. Fotografie poskytl Tomáš Šimůnek. http://cimiterium.cz/hrbitovy/detail/2536-luzany

 • 27.09.2016 Dolní Olešnice

  Tomáš Šimůnek opět přidal další fotografie - tentokrát ke hřbitovu v Dolní Olešnici (Nieder Oels).

  http://cimiterium.cz/hrbitovy/detail/785-dolni-olesnice

 • 24.09.2016 Židovské hřbitovy na Karlovarsku

  Do databáze přidány židovské hřbitovy - Karlovy Vary, Luka u Verušiček, Hroznětín, Poutnov u Teplé

 • 23.09.2016 Hřbitovy na Chomutovsku

  Přidány další hřbitovy z Chomutovska - JIrkov, Droužkovice, Kadaň, Klášterec n. Ohří, Perštejn, Kryštofovy Hamry.

  Fotografie poskytlo Oblastní muzeum Chomutovska, autor Hugo Sedláček.

 • 23.09.2016 Výstava Otisky kamenné historie

  Česko-německý fond budoucnosti se rozhodl podpořit projekt spolku Omnium, tj. realizaci výstavy Otisky kamenné historie - historické hřbitovy.

  Výstava představí fotografie zejména hřbitovů v oblastech bývalých Sudet. Vernisáž výstavy je naplánovaný na semináři, který je pod stejným názvem chystán na 8.12.2016 v Praze na Starém Purkrabství na Vyšehradě.

  Více na Kalendář akcí Omnium

 • 23.09.2016 Aktualizovány karty hřbitovů z okolí Hrobčic a Milešova

  Aktualizovány karty hřbitovů z okolí Hrobčic a Milešova - Hrobčice, Mrzlice, Mukov, Merunice, Milešov

 • 01.09.2016 Partneři a zdroje

  Na stránkách Partneři a zdroje je zveřejněn seznam partnerů portálu a zdrojů informací.

  (V případě, že se zde nenaleznete i přes poskytnutí dat, obraťte se na nás.).

 • 06.08.2016 Rada vlády pro národnostní menšiny

  Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny
  26. dubna 2016

  Bod jednání Rady - neuspokojivá situace u historických hřbitovů, zejména pak u německých hrobů 

  Více