Die Friedhöfe sind oft die letzte 
   Erinnerung an menschliche Schicksäle 
Přidat hřbitov

19.03.2017 / Klub přátel Pardubicka a Pardubický Slavín

 • Vilém z Pernštejna nechal roku 1507 při stavbě kostela sv. Jana Křtitele v Pardubicích vytyčit nový hřbitov. Nařídil, aby sem byli pohřbívání všichni křesťané bez ohledu na vyznání, tehdy vzácný důkaz náboženské snášenlivosti. Hřbitov byl v letech 1584, 1788 a 1836 upravován a rozšiřován. Roku 1580 byl obezděn. Na hřbitov se vstupovalo branou, nad níž byl nápis Mors janua vitae (Smrt branou k životu).

   

  Již 16.11.1784 vyslovila krajská správa požadavek, aby pro hřbitov bylo nalezlo nové místo mimo obvod města. Teprve roku 1883 byly založeny nové městské hřbitovy nedaleko Nových Jesenčan na jižním okraji katastru města. Pohřbívání tak bylo na konci 19. století zastaveno na všech ostatních pardubických hřbitovech a započalo pohřbívání na nově zbudovaných Městských hřbitovech v Jesničánkách, které se dnes dělí na tři části: Starý hřbitov, Nový hřbitov a Urnový háj.

   

  U zrodu myšlenky Pardubického Slavína stál v devadesátých letech 20. století Josef Janiš. Tomu se podařilo v rámci Klubu přátel Pardubicka zmapovat desítky hrobových míst významných pardubických osobností na dvou z městských hřbitovů – Starém a Novém hřbitově. Janiš vytvořil fotodokumentaci hrobových míst mnohých osobností, jako jsou například stavitel železnic ing. Jan Perner, baron Artur Kraus, architekt Ladislav Machoň a mnozí další. Bohužel od doby, kdy zmapoval tato hrobová místa, byly některé hroby zrušeny. Stalo se tak například v případě hrobu propagátora sportu a průkopníka české silniční cyklistické turistiky Vincence Chomráka nebo v případě fotografa Josefa Pírky, díky němuž dnes máme mnohé historické fotografie Pardubic z přelomu 19. a 20. století.

   

  Po smrti Josefa Janiše v roce 2015 se rozhodl Klub přátel Pardubicka na dílo navázat a tak byly na již zmíněných dvou pardubických městských hřbitovech nainstalovány informační tabule s přehlednými plány hřbitova s vyznačením několika desítek hrobů významných osobností. Zároveň byl stejným způsobem prozkoumán další z městských hřbitovů zvaný Urnový háj a také hřbitov ve čtvrti Pardubičky. Do projektu Pardubický Slavín byl zařazen např. hrob fotografa Jiřího Tomana, herce Milana Sandhause, na hřbitově v Pardubičkách pak např. hrob spisovatele Jaromíra Johna. I na těchto hřbitovech návštěvníci naleznou informační tabule s vyznačením hrobů nejen těchto, ale i mnohých dalších významných osobností, které již dnes nejsou mezi námi.

   

  Více informací k projektu Pardubický Slavín: www.pardubickyslavin.cz

  Karta hřbitova: http://cimiterium.cz/hrbitovy/detail/3273-pardubice

   

   

  Klub přátel Pardubicka

  Klub přátel Pardubicka je občanské sdružení, které bylo založeno již v roce 1965 a jeho posláním je především snaha o zmapování historie Pardubicka, jeho zajímavostí, památek a osobností. Spolek vydává již před 50 let časopis Zprávy Klubu přátel Pardubicka, od roku 1998 pak také edici vlastivědných publikací „AB-Zet Pardubicka“, kde vyšlo již více než 70 monotematicky zaměřených publikací. Jedním z projektů spolku je např. elektronická encyklopedie Pardubicka s názvem Parpedie a nebo již zmíněný projekt Pardubický Slavín.  Klub přátel Pardubicka pořádá pravidelný cyklus přednášek a besed „Hovory o Pardubicku“, výlety a vycházky nazvané „Výlety do historie“, turistické vycházky, přírodovědné vycházky a mnohé další akce.

   

  V současné době má Klub přátel Pardubicka téměř 700 členů.

   

  Více: www.kppardubicka.cz