Die Friedhöfe sind oft die letzte 
      Erinnerung an menschliche Schicksäle 
Přidat hřbitov

Dokumentace hřbitovů v Ústeckém kraji

Kulturně historická mapa hřbitovů v Ústeckém kraji
okresy Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice a Louny


Projekt „Dokumentace hřbitovů na území Ústeckého kraje“ je zaměřen především na dokumentaci stavu historických hřbitovů a kulturně historické bádání v tomto specifickém segmentu kulturního dědictví v ČR.

Projekt je realizován v roce 2020.


 

Projekt je realizován ve spolupráci a s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny.

Partnerem projektu je organizace Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.

Projekt realizuje Omnium z.s.