Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Hrob

zpět | tisk | pdf
Hrob
ObecHrob
OkresTeplice
KrajÚstecký kraj
Hrob, kód: 648116
GPS souřadnice50° 39' 9.4''
13° 43' 24.3''
Klostergrab
8 662 m²
Město
Městský úřad Hrob
U Radnice 234, 417 04 Hrob
Tel.: +420 417 568 562 / E-mail: info@mestohrob.cz
URL: www.mestohrob.cz
Město Hrob
U Radnice 234, 417 04 Hrob
Tel.: +420 417 568 562 / E-mail: info@mestohrob.cz
URL: www.mestohrob.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Hrob

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1282, kdy vsi Hrob a vedlejší Verneřice získal do svého majetku osecký klášter. Údajně v té době již stál v Hrobu i kostel – to je ovšem založeno na účelovém výkladu zmíněné listiny. V roce 1341 byla do Hrobu přeložena dálková cesta, která původně vedla přes Osek. To pozitivně ovlivnilo rozvoj obce, stejně jako intenzivní hornické podnikání v širším okolí. Podle soudu historiků se Hrob již za vlády Karla IV. stal městem (poddanským).

Těžba stříbra, eventuálně dalších kovů, byla hlavním motorem ekonomiky města. V průběhu druhé poloviny 14. století se středoevropské hornictví dostává do krize, což se nepochybně projevilo i na úpadku Hrobu, který se znovu vzmáhá až po polovině 15. století. V roce 1458 král Jiří z Poděbrad potvrdil městská privilegia.

V letech 1477–1478 město Hrob získává právo užívat znak a také právo pečetit červeným voskem. V 16. století se znovu rozvíjí hornická činnost.
Do evropských dějin se zapsal zdejší protestantský kostel z roku 1614, který byl 11. prosince 1617 srovnán se zemí ozbrojeným oddílem oseckého hejtmana na příkaz pražského arcibiskupa Jana Lohelia. Kostel v Hrobech byl totiž postaven ze stavebního materiálu, jehož vlastníkem byl osecký klášter a na klášterním pozemku bez souhlasu kláštera. Přesto se poboření kostela pokládalo za porušení Rudolfova majestátu o náboženské svobodě.
Tato událost spolu s uzavřením nekatolického kostela ve východočeském Broumově (rovněž postaveného bez svolení kláštera na klášterním pozemku) vedla k druhé pražské defenestraci a stála na počátku třicetileté války.

Počet obyvatel v roce 1930 … 3.602
Počet obyvatel v roce 2011 … 1.349


Stav hřbitova

Hřbitov v Hrobě je stále fungující, využívaný. Na ploše hřbitova se střídají německé a české hroby. Staré náhrobky jsou většinou degradovány. U hřbitovní zdi, zejména na protilehlé straně proti vstupu na hřbitov se nacházejí zajímavě řešené hrobky původních německých obyvatel, dnes bohužel již ve velmi špatném stavu.


Zdroje

Omnium; Katastr nemovitostí ČR; Mapy.cz; ČSÚ, webové stránky města, farnosti; Wikipedia


Pohledové fotografie