Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Hrobčice

zpět | tisk | pdf
Hrobčice
ObecHrobčice
OkresTeplice
KrajÚstecký kraj
Hrobčice, kód: 648167
GPS souřadnice50° 30' 54.9''
13° 47' 23.5''
Hrobschitz
788 m²
Římskokatolická církev
Obecní úřad Hrobčice
Hrobčice čp. 41, 417 57 Hrobčice
Tel.: +420 417 828 015
E-mail: podatelna@hrobcice.cz
URL: www.hrobcice.cz
Parc.č. 133, 64
Obec Hrobčice
Hrobčice čp. 41, 417 57 Hrobčice
Tel.: +420 417 828 015
E-mail: podatelna@hrobcice.cz
URL: www.hrobcice.cz

Parc.č. 136/2
Česká republika – Státní pozemkový fond
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov
Tel.: 729 922 11
E-mail:epodatelna@spucr.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Hrobčice

Obec Hrobčice (německy Hrobschitz) se nachází v okrese Teplice. V roce 2011 zde trvale žilo 338 obyvatel.

První zmínka o ní se v písemných pramenech objevuje v predikátu Ojíře z Hrobčic, již kolem roku 1240 a i zdejší kostel sv. Havla pochází z druhé poloviny 13. století. Další historické zprávy se objevují až o více než století později, kdy byla ves manstvím Mosteckého královského hradu.

V roce 1363 patřila bratrům Kerunkům z Lomu. Před rokem 1378 získali Hrobčice bratři Valček a Berlin z Pernštějna, a v roce 1483 Markéta z Byšic, která je připsala roku 1500 svému druhému manželovi Hanuši. V roce 1557 se jako majitel připomíná Jiří Kaplíř ze Sulevic. Zdejší tvrz se v pramenech poprvé uvádí roku 1589 jako majetek Hynka Rausendofa ze Špremberka a v roce 1592 připadla jeho synům. Byla však postavena již mnohem dříve. Stávala na vyvýšině východně od vsi kostela sv.Havla, kolem něhož je dnes hřbitov. Tvrziště kruhového půdorysu bývalo opevněno zdí a příkopem.

Kostel, z větší části románský, byl vybudován v druhé třetině 13. století a patří ke skupině tribunových kostelů zakládaných u sídel drobných venkovských feudálů.

V roce 1616 získal Hrobčice Jiří ze Šternberka a v roce 1623 mu byly statky proměněny v manství. V roce 1726 vznikla na místě tvrze zvonice z brázděného zdiva. Zdá se, že tvrz stavebně navazovala na kostel nebo byla v jeho těsné blízkosti, protože zvonice je přistavěna přímo k jeho západnímu průčelí. Uvnitř tohoto přístavku je na pravé zdi umístěn renesanční náhrobek s kamennými reliéfy ženských postav jmény Rosina a Lidamilia Rausendorf.

Obecní hřbitov

Hřbitov obklopuje kostel sv. Havla, je stále využívaný. Na ploše hřbitova je možné najít české i německé náhrobky. Hřbitovní zeď je ve velmi špatném stavu, zejména část napravo od hlavního vstupu, což narušuje i přiléhající náhrobky, které se pomalu rozpadají. Márnice je v havarijním stavu.

Počet obyvatel v roce 1930 … 369
Počet obyvatel v roce 2011 … 338

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium


Pohledové fotografie