Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Lom

zpět | tisk | pdf
Lom
ObecLom
OkresMost
KrajÚstecký kraj
Lom u Mostu, kód: 686573
GPS souřadnice50° 35' 51.9''
13° 39' 52.8''
Bruch
17 102 m²
Město
Městský úřad Lom
Náměstí Republiky 13, 435 11 Lom
Tel.: +420 476 769 860
E-mail: podatelna@mesto-lom.cz
URL: www.mesto-lom.cz

Město Lom
Náměstí Republiky 13, 435 11 Lom
Tel.: +420 476 769 860
E-mail: podatelna@mesto-lom.cz
URL: www.mesto-lom.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Lom

Lom je město podlouhlého půdorysu, nacházející se dva kilometry východně od Litvínova. První archeologicky doložené známky osídlení území podél dnešního Lomského potoka jsou z období neolitu. Bohaté nálezy v této lokalitě pocházejí z keltského období.

Historická osada Lom vznikla na podkrušnohorské cestě koncem 12. stol. na území větrných polomů (německy Bruche). Náležela jednomu z nejmocnějších šlechtických rodů té doby - pánům Hrabišicům z Oseka.. Později, v 1. pol. 14. stol., byla osada věnována mnišskému řádu cisteriánů z oseckého kláštera. V té době čítal Lom několik hospodářských stavení včetně usedlosti vladyků Gerunků a Kunců z Lomu.

Původně byl Lom zemědělskou usedlostí, od počátku 17. stol. je jeho historie úzce spjata s rudným dolováním a dobýváním hnědého uhlí. Lom byl císařským rozhodnutím dne7.2.1902 povýšen na městys, na město pak 14.5.1938.

Do roku 1989 hrozila městu likvidace v důsledku těžby uhlí. Tato skutečnost se odrazila na celkovém stavu města. Novou perspektivu přežití a dalšího rozvoje získalo město po r. 1989 rozhodnutím vytvořit na hranici města tzv. ochranný pilíř, omezit a konečně i zastavit v této lokalitě další těžbu uhlí. Toto mělo zásadní vliv na záchranu města v historických hranicích.

Počet obyvatel v roce 1930 … 9.190
Počet obyvatel v roce 2011 … 2.787


Osobnosti

Pobera z Lomu, nevim kam domu - historicky doložená postava z pol. 15. stol., rotmistr a později husitský hejtman, známý z Jiráskovy trilogie "Bratrstvo“
prof. Bernhard Scheinpflug – historik
Jiřina Fikejzová – textařka


Stav hřbitova

Městský hřbitov v lomu u Mostu je poměrně rozlehlým areálem. Je stále fungujícím a využívaným hřbitovem. Na celé ploše hřbitova je možné najít staré německé náhrobky původních obyvatel. Náhrobky jsou ve velké většině ve špatném stavu. Část náhrobků ze zrušených hrobových míst je soustředěna za vstupem na hřbitov, kde je celý prostor pietně upraven.


Zdroje

Omnium; Katastr nemovitostí ČR; Mapy.cz; ČSÚ; webové stránky města, farnosti; Wikipedia


Pohledové fotografie