Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Mašťov - židovský

zpět | tisk | pdf
Mašťov - židovský
ObecMašťov
OkresChomutov
KrajÚstecký kraj
Mašťov, kód: 692280
GPS souřadnice50° 16' 1.9''
13° 16' 23.7''
Maschau
2 630 m²
Židovská obec
Židovská obec Teplice
Židovská obec Teplice, Lipová 25, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 635 073 / E-mail: kehila@volny.cz
URL: www.kehila-teplice.cz
Židovská obec Teplice
Židovská obec Teplice, Lipová 25, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 635 073 / E-mail: kehila@volny.cz
URL: www.kehila-teplice.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Mašťov - židovský

Nejstarší historicky doložená zmínka o Mašťově pochází z roku 1196, kdy dal kníže Soběslav I. mašťovský újezd jako výsluhu Milhostovi. Ten je tak prvním známým držitelem Mašťova. Jeho syn, Milhost ml. z Mašťova, roku 1191 požádal opata Erkenberta z cisterciáckého kláštera ve Waldsassen o vyslání skupiny mnichů, kteří by v Mašťově založili nový klášter a pomohli kultivovat zdejší kraj. Cisterciáci přišli již na jaře příštího roku. Ihned po příchodu byli Milhostem štědře obdarováni - získali celkem 15 českých vesnic, 2 dvorce a důchod z tržního místa. Spolu s nimi do kraje přišla také germanizace. Ale roku 1197 cisterciáci z Mašťova odcházejí.

Roku 1835 panství kupuje hraběnka Gabriela z Ditrichštejna. Až do této doby byl Mašťov panstvím čistě zemědělským, avšak nyní se zde začíná rozvíjet i průmyslové podnikání. Posledním majitelem panství se stal roku 1845 Evžen Karel Černín z Chudenic.
Od roku 2007 je obci vrácen status města.

Počátek židovského osídlení Mašťova se datuje k první polovině 16. století. Posléze žili židé ve městě nepřetržitě, s výjimkou let 1617 až 1647, kdy byli vyhnáni, až do druhé světové války. Největšího rozmachu se místní obyvatelstvo dočkalo koncem 19. století, kdy v roce 1880 žilo v Mašťově 160 židů. Ve městě existovaly dva židovské sídelní okrsky – jeden se nacházel v Židovské ulici, druhý v Zámecké ulici. Celkem se z nich dochovaly tři židovské domy.
V roce 1830 byla mezi potokem Dubá a zámeckým parkem postavena synagoga, která během války sloužila jako truhlářská dílna. Po roce 1948 byla zbořena.

Židovský hřbitov byl údajně založen již v 15. století asi 750 metrů severozápadně od města. Dochovalo se na 170 náhrobních kamenů z 18. století.

Počet obyvatel v roce 1930 … 1018
Počet obyvatel v roce 2011 … 590

Stav hřbitova
Židovský hřbitov v Mašťově se nachází asi 750 metrů severozápadně od města Mašťov, v remízku uprostřed polí. Založen byl v 15. století a v průběhu své existence byl patrně několikrát rozšířen do současné rozlohy 4 335 m². Čítá přibližně 170 náhrobních kamenů, které pochází z 18. století. Hřbitov byl poničen nacisty během druhé světové války a 49 náhrobních kamenů odvlekli filmaři. Ty se dnes nachází na novém židovském hřbitově v Teplicích.
Ohradní zeď hřbitova je z části poškozená. V areálu hřbitova se nacházela márnice, z níž se dochovaly pouze zbytky obvodového zdiva. Hřbitov je volně přístupný.

Ještě v roce 2010 byl hřbitov zarostlý náletovými dřevinami a část náhrobků byla povalena. V srpnu a listopadu 2011 však proběhla revitalizace hřbitova díky dobrovolníkům z České unie židovské mládeže v součinnosti s židovskou obcí v Teplicích.

Zdroj: Omnium, Katastr nemovitostí ČR, webové stránky města, Federace židovských obcí, Wikipedia


Pohledové fotografie