Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Petlery

zpět | tisk | pdf
Petlery
ObecDomašín
OkresChomutov
KrajÚstecký kraj
Petlery, kód: 630713
GPS souřadnice50° 24' 40.1''
13° 9' 38.8''
Bettlern
807 m²
Obec
Obec Domašín, Louchov 20, 43151 Domašín
Ne
Petlery

Obec Petlery leží na svazcích Krušných hor v sedle mezi vrchem Planina a Měděneckým polesím ve výšce okolo 520 m. n. m.. Český název vsi je zkomoleninou původního německého jména Bettlern, hanlivě popisující majetkové poměry prvních obyvatel osady (podle Antonína Profouse název popisuje chudobu původní vesnice, protože výraz zu Bettlern znamená U Žebráků).

Ves vznikla okolo centrální návsi. Dle pověsti se Petlery původně jmenovaly Schonbrunn.

Stará ves prý stávala blíže ke Kunovu, v poloze označované jako staré Petlery. Ves vznikla nepochybně nejpozději ve 14. století a patřila k panství hradu Perštejna. První zmínka o Petlerech pochází z roku 1431, v souvislosti s dělením majetku roku Šumburků.

Kdy vznikl uprostřed návsi kostel svatého Josefa, nevíme a po jeho zboření by jeho vznik objesnil pouze archeologický průzkum. Kostel sloužil jako filiální ke klášterecké faře. Kostel sv. Josefa tu byl jistě již v 15. a 16. století. Původně tu byla zřícenina i fara. Farní úřad, do jejíhož obvodu spadaly Domašín a Podmilesy, byl zřejmě zrušen koncem 18. st. v rámci josefínských církevních reforem a Petlery byly připojeny ke klášterecké farnosti. Kromě fary vznikla v Petlerech i škola, doložená již na počátku 17. století.

Koncem 16. století byly Petlery začleněny do vznikajícího kláštereckého dominia.
K náboženskému přesvědčení obyvatel máme zprávu z roku 1576, kdy tehdejší majitel vsi Lev z Fictumu konstatuje, že obec se obrátila od papežské katolické víry a je zcela protestantská. Lev z Fictumu podává zprávu, že uvedl na panství protestantského kazatele a že obec Prunéřov, Mikulovice a Petlery " z papežských ohavností vybavil a zde čisté slovo boží zavedl". Zemřel roku 1577. Po něm zdědili panství jeho synové - Volf, Dětřich, Kryštov a Bohuslav Felix.

V polovině 17. století stálo v Petlerych 25 domů. Jejich počet se běhen následujících sta let zvýšil téměř dvojnásovně - na 45 v roce 1756. Obživu obyvatelům zajišťoval především chov dobytka a povoznictví.

V obci je uváděno k roku 1654 - 9 sedláků, 12 chalupníků, a 4 rodiny na obecním majetku. Bylo tu 21 koňských potahů, 31 krav, 44 jalovic, 2 ovce a 27 koz. 3 chalupnické usedlosti jsou uváděny jako pusté. Je zde evidovány jedna hospoda - šenk.

Ve 2. pol. 19. století jsou Petlery řazeny do okresu Přísečnice, pod hejtmanstvím Kadaň.

V obci byla v roce 1890 dvoutřídní škola. Od roku 1850 byly tedy Petlery samostatnou obcí se 334 obyvateli a se 49 domy. Na počátku 20. století přestal být život v Krušnohoří přitažlivý. Od roku 1910 se počal počet obyvatel snižovat.

Po skončení druhé světové války patřily v období 1945–1949 do okresu Vejprty a poté ke Kadani. Od 1. července 1960 se staly místní částí Domašína.

Demolice kostela v 50. letech 20. století ochudila obec o její dominantu.

Zdroj: Obec Domašín, Wikipedia


Pohledové fotografie