Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Štětí

zpět | tisk | pdf
Štětí
ObecŠtětí
OkresLitoměřice
KrajÚstecký kraj
Štětí I, kód: 763691
GPS souřadnice50° 26' 55.9''
14° 22' 45.2''
Wegstädtl
7 957 m²
Římskokatolická církev
Římskokatolická farnost Štětí nad Labem
Kostelní 175, 411 08 Štětí
Tel: +420 731 402 596
E-mail: farnost.steti@dltm.cz
Web: http://rkc-stetsko.cz
Římskokatolická farnost Štětí nad Labem
Kostelní 175, 411 08 Štětí
Tel: +420 731 402 596
E-mail: farnost.steti@dltm.cz
Web: http://rkc-stetsko.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Štětí

Štětí (německy Wegstädtl) je město v okrese Litoměřice. V roce 2011 zde trvale žilo okolo 9.200 obyvatel.

Nejstarší dochovaný název města dle historických listin z let 1314 a 1467 je Sstiet s největší pravděpodobností od slova štít, resp. záštita. V pečeti městyse z roku 1555 je uveden název Steeti a v pozemkové knize z roku 1625 název Stieti.

Podle nálezů předmětů při výkopech v roce 1933 (kostry skrčenců, střepy nádob a předměty sloužící podle odhadu odborníků k zatížení sítí), spadají počátky osídlení Štětí do období tzv. Únětické kultury. Ke konci 1. tisíciletí osídlilo krajinu české etnikum. Skutečné průkazné listiny pocházejí z roku 1312. Nejstarší knihy jsou známy od roku 1593 a 1627. Současná radnice je renesanční z 16. století. Štětí bylo ve 14. století součástí panství Mělník.

Přílivem Němců po skončení třicetileté války ve 2. polovině 17. století získalo město německý charakter i jméno Wegstädtl. Až do 50. let 20. století bylo Štětí městem převážně zemědělským s nárazovými vlnami některých řemesel.

Až do 2. světové války město provozovalo pivovar, k jehož provozu získalo právo od Rudolfa II. a koželužnu s výrobou řemenů. Od roku 1949 vznikají na místě cukrovaru papírny, které se během 25 let staly největším papírenským závodem ve Střední Evropě.

Počet obyvatel v roce 1930 - 4.982
Počet obyvatel v roce 2011 - 9.200

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium