Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Vtelno

zpět | tisk | pdf
Vtelno
ObecMost
OkresMost
KrajÚstecký kraj
Vtelno, kód: 787507
GPS souřadnice50° 29' 16.0''
13° 40' 6.8''
Wteln
3 136 m²
Město
Magistrát města Mostu
Radniční č. 1/2, 434 01 Most
Tel.: +420 476 448 111
E-mail: epodatelna@mesto-most.cz
URL: www.mesto-most.cz

Správa hřbitova
Technické služby města Mostu a.s.
Ke Kostelu, 434 01 Vtelno
Tel.: 476 706 797, 602 145 893 /
E-mail: info@tsmost.cz
Statutární město Most
Radniční č. 1/2, 434 01 Most
Tel.: +420 476 448 111
E-mail: epodatelna@mesto-most.cz
URL: www.mesto-most.cz

Neudržovaný v původní podobě
Ne
Vtelno

Vtelno je bývalá obec tvořící dnes místní část na jihovýchodě města Mostu v Ústeckém kraji. První písemná zmínka o ní se nachází v listině z roku 1287. Až do počátku 17. století se majitelé obce střídali. Jednalo se o církevní i světské feudály. Kolem roku 1418 se Vtelno dostalo jako zástava do majetku rodu Vršovců a patřilo k panství Nový hrad. V roce 1573 jej koupil Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic a kolem roku 1600 opatřilo Hruškům z Března. K podstatným změnám v dějinách obce došlo roku 1629, kdy se ves stala majetkem cisterciáckého kláštera v Oseku, tím se Vtelno stalo součástí hospodářského systému oseckého kláštera a zůstalo v něm začleněno až do konce feudalismu.

Vlivem rozmachu těžby hnědého uhlí se i ve vesnicích okolo Mostu začali v poslední třetině 19. století usazovat horníci z českého vnitrozemí, což měnilo národnostní skladbu obyvatelstva. Nicméně Vtelno zůstalo typickou zemědělskou vsí, která si svůj charakter ponechala i v této době.

V roce 1924 došlo v rámci pozemkové reformy k vyvlastnění klášterního velkostatku a rozdělení jeho půdy. Po roce 1948, kdy došlo ke znárodnění majetku větších hospodářství, fungovaly v obci československé státní statky. V roce 1980 byl zrušen Místní národní výbor Vtelno a obec přičleněna k Mostu jako jeho místní část. Z obcí v nejbližším okolí Mostu si pouze Vtelno alespoň částečně uchovalo svůj původní vzhled.

Počet obyvatel v roce 1930 … 607
Počet obyvatel v roce 2011 … 717


Stav hřbitova

Menší hřbitov se nachází u kostela Povýšení sv. Kříže na okraji obce směrem k rychlostní komunikaci. Hřbitov je stále fungující, bohužel část hřbitova působí velmi neutěšeným dojmem - neopravená hřbitovní zeď, rozpadlé náhrobky, zarostlé části hřbitova.


Zdroje

Omnium; Katastr nemovitostí ČR; Mapy.cz; webové stránky města, Wikipedia


Pohledové fotografie

Dokumentační fotografie