Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Zálesí

zpět | tisk | pdf
Zálesí
ObecJavorník
OkresJeseník
KrajOlomoucký kraj
Zálesí u Javorníka, kód: 657964
GPS souřadnice50° 21' 33.3''
16° 56' 1.9''
Waldek
1 033 m²
Město
Město Javorník, nám. Svobody 134, 79070 Javorník
Neudržovaný v původní podobě
Ne
Zálesí

Zálesí (do roku 1948 Valdek, něm. Waldek, Waldeck, pol. Zalesie) je osada (místní část) města Javorník. Nachází se v Rychlebských horách, 6 km jihozápadně od Javorníka.

Zálesí vzniklo za druhé, raně novověké kolonizace prováděné vratislavskými biskupy v 16. století; je zmiňováno poprvé roku 1562 (pod jménem Waldeg) a roku 1585 zde již bylo 25 selských a 5 zahradnických usedlostí. Až do konce patrimoniální správy roku 1850 patřilo k panství Jánský Vrch vratislavského biskupství. Ve vsi existovalo fojtství (šoltézství), ale nikoli lenní jako v řadě jiných vsí na Jesenicku. Roku 1637 byli zdejší obyvatelé osvobozeni od robot. V roce 1751 byl v obci vystaven kostel sv. Barbory, u něhož byla roku 1785 zřízena i římskokatolická farnost[2]. Poté, co se obec ocitla roku 1742 na státní hranici s Pruskem, počet jejích obyvatel se do 19. století nezvyšoval. Místní se živili vedle málo výnosného zemědělství především dřevařstvím a domácím předením lnu. Roku 1831 navštívila vesnici epidemie cholery.

V 19. století existovaly v Zálesí dvě vápenky, které však po roce 1900 zanikly. Lom na vápenec přestal být využíván za první republiky, čedičový lom v 50. letech 20. století. Pokusy o těžbu železné rudy na začátku 20. století nebyly úspěšné. Avšak v létě 1957 bylo na úpatí Prostředního vrchu nalezeno ložisko smolince, které začal v roce 1958 těžit podnik Jáchymovské doly-závod Javorník. Postupně byly vybudovány tři úvodní štoly otvírající tři horní těžební patra a slepá jáma na hlubší 4. a 5. patro. Ložisko bylo po deseti letech těžby vyhodnoceno jako nebilanční a těžba byla v roce 1968 ukončena. Celkově zde bylo vytěženo 405,3 tun uranové rudy.

Pohraniční poloha Zálesí brzdila jeho rozvoj již od roku 1742, a tím spíše za komunistického režimu. Po druhé světové válce bylo jen málo dosídleno a podléhalo postupné zkáze. Namísto 91 domů napočtených roku 1811 a 108 domů roku 1930 jich je nyní (2001) ve vsi jen 25. Již roku 1950 byla dosud samostatná obec přičleněna jako osada k obci Travná a spolu s ní roku 1960 připojena k Javorníku. V letech 1976-2002 - době největší redukce obyvatelstva - nebylo Zálesí uváděno ani jako jeho místní část.

Tečkou za zanedbáním obce bylo roku 1989 zboření barokního farního kostela sv. Barbory.

Nyní slouží ves především k rekreaci; od sezóny 2005/2006 je v provozu lyžařské středisko SKI Zálesí.

Zdroj: Wikipedia


Pohledové fotografie

Historické mapy