Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Krásná Lípa

zpět | tisk | pdf
Krásná Lípa
ObecKrásná Lípa
OkresDěčín
KrajÚstecký kraj
Krásná Lípa, kód: 673617
GPS souřadnice50° 54' 51.6''
14° 30' 26.4''
Schönlinde
Římskokatolická církev
Římskokatolická farnost Krásná Lípa u Rumburka
Kostelní Vrch 3/10
407 46 Krásná Lípa
Tel.: 607 789 641
E-mail: ant.sedlak@seznam.cz
Více zde: http://www.farnost-krasna-lipa.cz/
Římskokatolická farnost Krásná Lípa u Rumburka
Neudržovaný v původní podobě
Ne
Krásná Lípa

Krásná Lípa (něm. Schönlinde) je město s přibližně 3 600 obyvateli v okrese Děčín. Od roku 2000 je město sídlem Správy NP České Švýcarsko.
Krásná Lípa vznikla zřejmě ve druhé polovině 13. století v důsledku kolonizační činnosti Ronovců, tehdejších majitelů oblasti. Prvními osadníky bylo zřejmě na 30 rodin kolonistů z Horních Frank. První písemná zmínka pochází z roku 1361, kdy jako majitel vsi je doložen Vaněk z Vartemberka. S nástupem reformace je Krásná Lípa v roce 1551 zmiňována jako celá evangelická.

O zhruba 100 let později následoval úplný návrat ke katolicismu.

Dle Berní ruly z roku 1654 se v Krásné Lípě v uvedeném roce nacházelo 32 selských statků, 4 chalupníci a 59 domkářů. V roce 1731 byla ves císařem Karlem VI. povýšena na městys, v téže době se rozvíjela výroba a zpracování textilu. K povýšení na město došlo v roce 1870, kdy textilní výroba již měla průmyslový charakter (například nitařský závod Antona Friedricha[2]). O rok dříve (1869) byla obec napojena na železniční síť. Vedle rozvoje průmyslu je 2. polovina 19. století spjata také s rozvojem turismu, 23. srpna 1885 byl v Krásné Lípě založen Horský spolek pro nejsevernější Čechy, který se zasazoval o vytváření turistické infrastruktury.

V roce 1910 mělo město okolo 7 000 obyvatel (pouze město, bez blízkého okolí), v důsledku poválečných odsunů Němců tento počet klesl po roce 1945 na zhruba 3 100 (po započtení všech místních částí).

Starý hřbitov u kostela sv. Máří Magdalény nad Křinickým náměstí, nefungující. Náhrobky nejsou udržované.