Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Letov

zpět | tisk | pdf
Letov
ObecPodbořany
OkresLouny
KrajÚstecký kraj
Letov, kód: 723304
GPS souřadnice50° 13' 39.5''
13° 27' 3.3''
Ledau
1 212 m²
Židovská obec
Židovská obec Teplice
Židovská obec Teplice, Lipová 25, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 635 073 / E-mail:kehila@volny.cz
URL: www.kehila-teplice.cz
Židovská obec Teplice
Židovská obec Teplice, Lipová 25, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 635 073 / E-mail:kehila@volny.cz
URL: www.kehila-teplice.cz
Obnovený s původními náhrobky
Ne
Letov

Poprvé se v historických záznamech udává Letov v roce 1325, kdy je Janem Lucemburským prodán pražskému kostelu. O starších dějinách vesnice není mnoho informací. V roce 1636 celá vesnice vyhořela. Zachráněna byla jen 3 stavení. V době baroka byl Letov větší vesnicí. Patřil do panství Široké Třebčice. Česká obecná a mateřská škola byla v obci otevřena v roce 1932. V období první republiky bylo 85 % obyvatel německé národnosti.

Počet obyvatel v roce 1930 … 352
Počet obyvatel v roce 2011 … 127

Židovská obec v Letově byla předchůdcem pozdějšího náboženského společenství v Podbořanech. Již roku 1618 zde bydlely dvě židovské rodiny, přičemž roku 1724 bylo rodin šest. Mezi nimi byl jeden řezník, krejčí, švec, podomní obchodník s plátnem, kořením, vlnou a peřím. Další růst židovské obce paradoxně zastavil rok 1849, kdy Židé dostali právo svobodně se stěhovat a většina z nich se odstěhovala do Podbořan.

Židovský hřbitov v Letově se nachází asi 750 metrů jihovýchodně od místní části Letov, náležící pod město Podbořany. Založen byl v první polovině 18. století a rozkládá se na celkové ploše 1378 m2. Do dnešní doby se dochovalo zhruba 100 náhrobních kamenů, z nichž některé jsou vyrobeny z místního červeného pískovce. Nejstarší dochované stély pochází z druhé poloviny 18. století. Hřbitov byl poničen během druhé světové války a následně během minulého režimu. Je volně přístupný.


Pohledové fotografie