Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Podbořany - židovský

zpět | tisk | pdf
Podbořany - židovský
ObecPodbořany
OkresLouny
KrajÚstecký kraj
Letov, kód: 723304
GPS souřadnice50° 13' 1.2''
13° 26' 5.3''
Podersam
2 227 m²
Židovská obec
Židovská obec Teplice
Židovská obec Teplice, Lipová 25, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 635 073 / E-mail:kehila@volny.cz
URL: www.kehila-teplice.cz
Židovská obec Teplice
Židovská obec Teplice, Lipová 25, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 635 073 / E-mail:kehila@volny.cz
URL: www.kehila-teplice.cz
Kompletně zničený – zbytky na místě
Ne
Podbořany - židovský

Podbořany jsou město v okrese Louny, 14 km jihozápadně od Žatce. Nachází se v nadmořské výšce 331 m. Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žilo 5.117 obyvatel.
První písemná zmínka o obci Podbořany pochází z roku 1369. Podbořany společně s Vroutkem byly až do roku 1426 v majetku benediktinského kláštera v Postoloprtech. Poté přešly do držení šlechtice Buriána z Gutštejna. Podbořany se staly poddanským městečkem a obchodním střediskem a jeho obyvatelé svobodnými obchodníky a měšťany. 11. listopadu 1575 obdržely Podbořany městská práva od nového majitele – Kryštofa Šlika. Zvláštním privilegiem bylo také jednání před městským soudem pouze v českém jazyce. Jak privilegium, tak ostatní listiny z této doby jsou psány v českém jazyce. Po husitských válkách se město ocitlo na jazykové hranici. Podbořany dlouho odolávaly germanizaci, po třicetileté válce však došlo k potlačení češtiny a nástupu němčiny. Na začátku 20. století již žilo ve městě pouze 35 českých občanů.
Počátky židovského osídlení Podbořan se datují k druhé polovině 18. století. Početnější komunita však byla ve městě až v druhé polovině následujícího století, kdy i dosáhla svého vrcholu (v roce 1880 zde žilo 232 židů). V letech 1873 až 1874 byla v Podbořanech postavena novorománská synagoga v dnešní ulici Antonína Dvořáka. V roce 1938 bylo její vybavení zničeno nacisty a v roce 1948 byly dvě třetiny budovy zbourány a na jejich místě vyrostly garáže. Zbytek byl zakomponován do sousedního obytného domu čp. 201, dříve obecního domu s židovskou školou a bytem rabína.
Počet obyvatel v roce 1930 … 3.730
Počet obyvatel v roce 2011 … 5.117


Stav židovského hřbitova
Pozůstatky židovského hřbitova se nachází u silnice z Podbořan na Očihov zhruba 2 km od města. Hřbitov byl založen v roce 1889. Za II. světové války byl téměř zničen, zachovalo se pouze několik náhrobků z let 1895 - 1919. Stávala zde i synagoga. Hřbitovní zeď z červeného pískovce je místy poškozená, z márnice zbylo jen částečně obvodové zdivo.
Židovská obec v Letově byla předchůdcem pozdějšího náboženského společenství v Podbořanech. Již roku 1618 zde bydlely dvě židovské rodiny, přičemž roku 1724 bylo rodin šest. Mezi nimi byl jeden řezník, krejčí, švec, podomní obchodník s plátnem, kořením, vlnou a peřím. Další růst židovské obce paradoxně zastavil rok 1849, kdy Židé dostali právo svobodně se stěhovat a většina z nich se odstěhovala do Podbořan.


Zdroj: Omnium, Katastr nemovitostí ČR, Mapy.cz, webové stránky města, Židovská obec Teplice, Hrady.cz, Wikipedia


Pohledové fotografie