Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Doubice

zpět | tisk | pdf
Doubice
ObecDoubice
OkresDěčín
KrajÚstecký kraj
Doubice, kód: 631116
GPS souřadnice50° 53' 25.1''
14° 27' 32.2''
Daubitz
1 301 m²
Římskokatolická církev
Římskokatolická farnost Doubice
Kostelní Vrch 3/10
407 46 Krásná Lípa
Tel.: 607 789 641
E-mail: ant.sedlak@seznam.cz
Http://farnostdoubice.webnode.cz/kontakt/
Římskokatolická farnost Krásná Lípa u Rumburka
Neudržovaný v původní podobě
Ne
Doubice

Doubice (německy Daubitz) je obec v okrese Děčín, ve Šluknovském výběžku, na okraji rozhraní Lužických hor a Národního parku České Švýcarsko. Původní obyvatelstvo bylo vysídleno po roce 1945. Dnes obec slouží převážně rekreaci. Žije zde asi sto stálých obyvatel a počtem obyvatel patří k nejmenším obcím okresu Děčín. Ještě v polovině dvacátého století byl počet obyvatel téměř 10× vyšší. Od ledna 1975 do 31. prosince 1992 byla Doubice součástí města Krásná Lípa.

Hřbitov obklopuje kostel Nanebevzetí Panny Marie, který stojí na malém návrší v Doubici.

Pozdně barokní sakrální stavba s klasicistními prvky byla postavena v letech 1811–1814. Je farním kostelem Římskokatolické farnosti Doubice. Od roku 1958 je zapsán v seznamu kulturních památek.

Až do počátku 19. století neměla Doubice vlastní kostel a obec byla farně příslušná nejprve k Chřibské, poté ke Krásné Lípě. Na stavbu vlastního svatostánku přispěli především místní obyvatelé. Samostatná farnost byla kanonicky zřízena roku 1810, zahrnuty do ní byly obce Doubice a Kyjov. Farní kostel byl postaven v letech 1811–1814 v duchu pozdního baroka s prvky klasicismu, vysvěcen byl 16. dubna 1815.[2] Ve Šluknovském výběžku tedy patří mezi mladší chrámové stavby. Právě proto nebyl v pozdějších dobách přestavován a dochoval se, včetně interiéru, v téměř původní podobě.

Těžké časy nastaly po druhé světové válce. Doubice začala být vysídlována, kostel se ocitl stranou zájmu a na jeho údržbu nebyly finance. Pravidelné bohoslužby se soužily do 60. let 20. století, kdy už byl kostel značně zchátralý a propadla se vrchní část věže. S prvními poválečnými opravami začal v roce 1975 tehdejší krásnolipský administrátor P. Alexej Baláž (shodou okolností byla v tomto roce zároveň obec Doubice sloučena s Krásnou Lípou). Na vlastní náklady a bez souhlasu příslušných úřadů opravil střechu kostela, na další opravy nebyly finance.

Celkovou rekonstrukcí prošel kostel pod správou administrátora P. Františka Jiráska v letech 1987–1988, kdy byl opraveny vnitřní omítky, fasáda a také střecha věže. Slavnostní vysvěcení provedl 13. srpna 1988 pražský světící biskup Antonín Liška.


Pohledové fotografie