Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

10.03.2018 / Beseda Hřbitovy Podbořanska v Městském muzeu Podbořany

 • V Podbořanech v Městském muzeu spolek Omnium prezentoval výsledky projektu dokumentace hřbitovů v regionu Podbořanska. Beseda byla připravena ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Budíček a Davidem Šebestou.

   

  Projekt byl realizován spolkem Omnium v roce 2017 ve spolupráci s Heimatpflegerind der Sudetendeutschen a podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti. Jeho výsledkem je databáze hřbitovů s dokumentací náhrobků, publikace výsledků dokumentace. Výsledky dokumentace budou zároveň i prezentovány v rámci výstavy Historické hřbitovy.

   

  Více informací zde: http://cimiterium.cz/podboransko