Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

01.04.2020 / Plošná dokumentace hřbitovů Ústeckého kraje

 • Projekt „Dokumentace hřbitovů na území Ústeckého kraje“, je zaměřen především na dokumentaci stavu historických hřbitovů a kulturně historické bádání v tomto specifickém segmentu kulturního dědictví v ČR. Realizace celého projektu je naplánována na rok 2020.

   

  Projekt je realizován ve spolupráci s podporou Rady uvlády pro národnostní menšiny.
  Partnerem projektu je organizace Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.

   

  Více informací k projektu - http://cimiterium.cz/popis-projektu