Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Dokumentace hřbitovů v Ústeckém kraji

Kulturně historická mapa hřbitovů v Ústeckém kraji
- okresy Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice a Louny

Projekt „Dokumentace hřbitovů na území Ústeckého kraje“, je zaměřen především na dokumentaci stavu historických hřbitovů a kulturně historické bádání v tomto specifickém segmentu kulturního dědictví v ČR. Projekt je realizován v roce 2020.

Projekt je realizován ve spolupráci s podporou Rady uvlády pro národnostní menšiny.
Partnerem projektu je organizace Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.

 

Kulturně historická mapa hřbitovů v Ústeckém kraji

(mapa je připravována)

 

Výsledky dokumentace hřbitovů v Ústeckém kraji

Lokalita

Obec/město

Okres

Německý název

Autor foto

die Lokalität der Ort der Kreis Deutsch Titel der Autor