Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Dokumentace hřbitovů v Ústeckém kraji

Kulturně historická mapa hřbitovů v Ústeckém kraji
okresy Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice a Louny


Projekt „Dokumentace hřbitovů na území Ústeckého kraje“ je zaměřen především na dokumentaci stavu historických hřbitovů a kulturně historické bádání v tomto specifickém segmentu kulturního dědictví v ČR.

Projekt byl realizován v roce 2020.


 

Projekt realizoval v roce 2020 spolek Omnium z.s. ve spolupráci se spolkem Omnium Nord z.s.

Projekt byl realizován s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2020 v rámci programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2020.

Partnerem projektu je organizace Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.