Die Friedhöfe sind oft die letzte 
      Erinnerung an menschliche Schicksäle 
Přidat hřbitov

Zachraňme staré hřbitovy

Hřbitovy nejsou jen místem, kde leží mrtví. Jsou to místa pro vzpomínky, emoce, prostor ticha a klidu. Jsou to místa, kde každý jednou byl a je pravděpodobné, že se tam také jednou uloží.

Hřbitovy jsou nedílnou součástí historického a kulturního dědictví každé země. Jsou to místa kolektivní paměti společnosti, jsou prostorem, kde se setkává minulost a přítomnost, místem, kde doslova kráčejí dějiny a kde se zastavily.

Chce-li být stát považován za civilizovaný, měl by pietně udržovat místa posledního odpočinku minulých generací a současně dbát na důstojnou podobu těchto míst.

Bohužel v mnoha případech tomu tak v České republice není. Důvody jsou různé - historické příčiny a události, vylidnění oblastí, nezájem o údržbu, finanční důvody, preference záchrany jiného majetku ad.

Debatám o správném přístupu ke starým a opuštěným hřbitovům věnujeme hodně času. Ale chceme zároveň s dalšími dobrovolníky aktivně přispět k záchraně těch nejohroženějších hřbitovů. Těch, které jsou naprosto opuštěné, zapomenuté, zarostlé nálety, s otevřenými a vykradenými hroby, rozbitými náhrobky.

Aktuálně jsme dokončili první etapu obnovy hřbitova v Českém Bukově a vykopání náhrobků ze skládky v Zubrnicích, minulých letech s dobrovolníky zajistili úklid a obnovu hřbitova v Nové Vsi, Krásných Loučkách, Českém Bukově, Pšově, Očihovci, Přibenicích, Heřmánkovicích, Zdoňově, Dědově, Martínkovicích, Zubrnicích, Chouči, Nových Domcích nebo Pořejově.

Přesto, že se snažíme maximum prací zajistit vlastními silami a s pomocí dobrovolníků, stojí obnova hřbitovů nemalé finanční prostředky spojené s materiálem, benzinem, dopravou, pronájmy strojů, ale i třeba s občerstvením dobrovolníků nebo s pořízením nových stromů, květin na hřbitovy.

Uvítáme každou pomoc - osobní, materiální i finanční. V tomto případě je možné pomoci darem:

-          na účet 2501917908 / 2010 (FIO Banka),

-          nebo prostřednictvím portálu Darujme.cz (Portál Darujme.cz).

Za každou pomoc děkujeme.

Pojďme staré hřbitovy zachránit společně!