Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Staré Město u Bruntálu

zpět | tisk | pdf
Staré Město u Bruntálu
ObecStaré Město
OkresBruntál
KrajMoravskoslezský kraj
Staré Město u Bruntálu, kód: 613312
GPS souřadnice50° 0' 19.6''
17° 26' 23.0''
Altstadt
15 400 m²
Obec
Správní kontakt

Obec Staré Město
OÚ Staré Město, Staré Město 66, 793 33 Staré Město u Bruntálu
Tel.: 554 715 624, E-mail: obec.staremesto@tiscali.cz
URL: http://www.obecstaremesto.cz


Historie
Daemon
E-mail: El.Greco@email.cz
Obec Staré Město
OÚ Staré Město, Staré Město 66, 793 33 Staré Město u Bruntálu
Tel.: 554 715 624, E-mail: obec.staremesto@tiscali.cz
URL: http://www.obecstaremesto.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Staré Město u Bruntálu

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377.

Hřbitov se nachází 570 m severovýchodně od obecního úřadu ve Starém Městě, 960 m jihovýchodně od bývalé železniční zastávky Staré Město, 2580 m severozápadně od náměstí v Bruntále; 568–573 m nad mořem; 177 m na délku, 120 m na šířku, plocha cca 2 ha.

Mezi hřbitovy Moravskoslezského kraje zaujímá staroměstský hřbitov zvláštní místo díky nápadně nevyrovnanému poměru značné celkové rozlohy (2 ha) k počtu udržovaných hrobových míst. Rozsáhlé plochy areálu, vymezeného po obvodu hřbitovní zdí, zůstávají prázdné a zejména v severozápadní části měl od 2. poloviny 20. století do nedávna spíše charakter přírodního parku, zásluhou stromového porostu, v němž nechyběly vzrostlé smrky. Tak nápadná disproporce mezi plochou aktivně sloužící k pohřbívání a nevyužitým územím je jevem u kontinuálně fungujících pohřebišť přece jen neobvyklým. Situace ve Starém Městě je ovšem až mladším důsledkem složitého historického vývoje starobylého funerálního útvaru.

Jádro hřbitova ve Starém Městě patří k typickým přikostelním pohřebištím, která začala ve střední Evropě vznikat v průběhu raného a vrcholného středověku v důsledku přijetí křesťanství, k němuž došlo u moravských a českých Slovanů v letech 831 a 845/883. Křesťanské hřbitovy v českých zemích tedy mají své počátky na tzv. Velké Moravě v 9., v Čechách zhruba od 10. století. Krajina pod masivem Hrubého Jeseníku v okolí Bruntálu však začala být ve středověku osidlována až na sklonku 12., hlavně v průběhu 13. století.

Autor textu: PhDr. Dalibor Prix, CSc.
Ústav dějin umění AV ČR, Praha
Ústav historie a muzeologie, Filosoficko-přírodovědecká fakulta Slezská universita, Opava

Mimořádný text dr. Dalibora Prixe k historickému vývoji hřbitova Dalibor Prix lze nalézt zde: http://cimiterium.cz/stare-mesto-u-bruntalu

Fotografie
Titulní fotografie průhledu průhledu na kostel: Ladislav Kubesa
Autoři ostatních fotografií: Daemon, Pavel Ivánek, Jaromír Vrobel, Kateřina Dopitová, Gianni Gin a Muzeum v Bruntále