Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Štětí

zpět | tisk | pdf
Štětí
ObecŠtětí
OkresLitoměřice
KrajÚstecký kraj
Štětí I, kód: 763691
GPS souřadnice50° 26' 55.9''
14° 22' 45.2''
Wegstädtl
7 981 m²
Římskokatolická církev
Městský úřad Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí
Tel.: +420 416 859 315
E-mail: mesto@steti.cz
URL: https://www.steti.cz
Římskokatolická farnost Štětí nad Labem
Kostelní 175, 411 08 Štětí
Tel: +420 731 402 596
E-mail: farnost.steti@dltm.cz
Web: http://www.rkc-stetsko.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Štětí

Štětí (německy Wegstädtl) je město v okrese Litoměřice. V roce 2011 zde trvale žilo 7.637 obyvatel.

Nejstarší dochovaný název města dle historických listin z let 1314 a 1467 je Sstiet s největší pravděpodobností od slova štít, resp. záštita. V pečeti městyse z roku 1555 je uveden název Steeti a v pozemkové knize z roku 1625 název Stieti.

Podle nálezů předmětů při výkopech v roce 1933 (kostry skrčenců, střepy nádob a předměty sloužící podle odhadu odborníků k zatížení sítí), spadají počátky osídlení Štětí do období tzv. Únětické kultury. Ke konci 1. tisíciletí osídlilo krajinu české etnikum. Skutečné průkazné listiny pocházejí z roku 1312. Nejstarší knihy jsou známy od roku 1593 a 1627. Současná radnice je renesanční z 16. století. Štětí bylo ve 14. století součástí panství Mělník.

Přílivem Němců po skončení třicetileté války ve 2. polovině 17. století získalo město německý charakter i jméno Wegstädtl. Až do 50. let 20. století bylo Štětí městem převážně zemědělským s nárazovými vlnami některých řemesel.

Až do 2. světové války město provozovalo pivovar, k jehož provozu získalo právo od Rudolfa II. a koželužnu s výrobou řemenů. Od roku 1949 vznikají na místě cukrovaru papírny, které se během 25 let staly největším papírenským závodem ve Střední Evropě.

Hřbitov

Areál hřbitova je vymezen ohradní zdí. Plocha hřbitova je udržována, vyčištěna od starých německých náhrobků. Zeď je lemována dožívajícími hrobkami. U márnice jsou torza náhrobků na hromadě. Nové urnové hroby jsou umístěny ve starých německých hrobkách.


Počet obyvatel v roce 1930 - 1.950
Počet obyvatel v roce 2011 - 7.637

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Kolumbárium
 • Brána
 • Popelnice
 • Studna
 • Vodovod
 • Neuzavírá se
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby
 • Torza náhrobků na hromadě

Stav hřbitovní zdi

 • Obnovena vč. náhrobků a desek na/u zdi