Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Bílina

zpět | tisk | pdf
Bílina
ObecBílina
OkresTeplice
KrajÚstecký kraj
Bílina, kód: 604208
GPS souřadnice50° 32' 50.9''
13° 46' 2.4''
Bilin
23 580 m²
Město
Město Bílina
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Tel.: +420 417 810 811 / E-mail: ePodatelna@bilina.cz
URL: www.bilina.cz

Správa hřbitovů
Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace
Tel.: +420 417 820 723 / E-mail: reditel@mtsbilina.cz
Město Bílina
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Tel.: +420 417 810 811 / E-mail: ePodatelna@bilina.cz
URL: www.bilina.cz

Udržovaný v původní podobě
Ne
Bílina

Bílina je město, které leží v severních Čechách, v Ústeckém kraji, okrese Teplice na stejnojmenné řece Bílině. Název města vznikl z přídavného jména bílý (bielý) a termín Bielina měl původně označovat bílé, tedy bezlesé místo, nebo protékající bílou řeku.

Bílina leží v kraji, kde sídlil slovanský kmen Lemuzů, kteří bojovali jako spojenci Čechů proti Lučanům v legendární lucké válce. Někdy na konci 10. století zde byl vybudován přemyslovský správní hrad, který se v podobě terénních reliktů dochoval v zámecké zahradě nad městem.

Před polovinou 13. století vybudoval Ojíř z Fridberka nový hrad, v jehož podhradí bylo také založeno město s hradbami a třemi branami. Kolem roku 1420 držel Bílinu Albrecht z Koldic, známý svým protihusitským postojem. Proto byla Bílina obležena a dobyta husity pod vedením Jakoubka z Vřesovic. Od roku 1502 vlastnili Bílinu Lobkovicové, kterým byl zámek opět vrácen po roce 1989 v restitucích.

Dominantou města je barokní zámek, který vznikl v letech 1675 – 1682 razantní přestavbou gotického hradu ze 13. století.

Počet obyvatel v roce 1930 … 16.586
Počet obyvatel v roce 2011 … 15.401


Stav hřbitova

Hřbitov v Bílině je skutečně rozsáhlým městským hřbitovem, hřbitovem fungujícím a udržovaným. Německé hroby je možné najít v opravdu ve velkém množství na celé ploše hřbitova. Řada z hrobových míst má již vylepené upozornění na nezaplacený nájem za hrobové místo, některé náhrobky jsou již označeny křížkem (prodej nebo odstranění). U hrobek umístěných u hřbitovní zdi je možné vidět velmi absurdní řešení nových hrobů, kdy do plochy před náhrobní stěnou jsou vsazeny nové, malé hroby. Centrální pomník je udržovaný.

S městským hřbitovem sousedí židovský hřbitov, s množstvím povalených náhrobků a rozpadlou bránou a márnicí.


Zdroje

Omnium; Katastr nemovitostí ČR; Mapy.cz; ČSÚ; webové stránky města, farnosti; Wikipedia, ČSÚ


Pohledové fotografie