Die Friedhöfe sind oft die letzte 
   Erinnerung an menschliche Schicksäle 
Přidat hřbitov

28.12.2022 / 85 hřbitovů v okrese Domažlice

 • Z celkového počtu 464 hřbitovů Plzeňského kraje bylo na Domažlicku zdokumentováno 51 pohřebišť o celkové ploše 232 tis. m2, což je cca 11% všech hřbitovů Plzeňského kraje. Průměrná výměra hřbitova na Domažlicku činí 3,8 tis. m2. Za funkční a využívané lze označit celkem 39 hřbitovů, dalších 3 hřbitovy již za nefunkční. Zaevidováno bylo rovněž 9 židovských hřbitovů, pietní místa související zejména s pochody smrti na konci druhé světové války, ale i hřbitovy zaniklé.

   

  Projekt se cíleně zaměřil i na dokumentaci starých německých hrobů jako připomínky německých obyvatel kraje odsunutých po roce 1945 především na území bývalých Sudet. V okrese Domažlice částečně jako oblasti bývalých Sudet tak bylo dohledáno 3.228 německých hrobů a hrobek v různém stavu, od obnovených, udržovaných po zcela zdevastované nebo vykradené.

   

  Z pohledu vlastnictví jsou nejčastějším vlastníkem hřbitovů města a obce (82% případů), dále církevní organizace (cca 17%) a stát (1%).

   

  Většina hřbitovů je relativně udržována, ať již v původní podobě odpovídající době založení, nebo v nové podobě související s revitalizací nebo rozšířením hřbitovů. Nicméně několik hřbitovů je opravdu ve velmi havarijním stavu. Jde např. o část původního německého hřbitova v Bělé nad Radbuzou, kde není v současné době identifikován vlastník, německý hřbitov v osadě Maxov, obecní hřbitov u obce Mělnice nebo obecní hřbitov v osadě Pivoň v sousedství nedávno prohlášené národní kulturní památky klášter Pivoň.

   

  Projekt byl realizován spolkem Omnium Nord z.s. v průběhu roku 2022 s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny v rámci programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Úřadu vlády České republiky – rady vlády pro národnostní menšiny.