Die Friedhöfe sind oft die letzte 
   Erinnerung an menschliche Schicksäle 
Přidat hřbitov

01.12.2022 / Zmapovány hřbitovy v okrese Tachov

 • Projekt „Dokumentace hřbitovů Plzeňského kraje“ zdokumentoval stav i 85 hřbitovů v regionu Tachovska.

   

  Na území Plzeňského kraje bylo v letošním roce plošně s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny zdokumentováno 464 hřbitovů o celkové ploše 1,984 mil. m2, od hřbitovů funkčních, udržovaných, přes hřbitovy zcela zarostlé, zničené, zapomenuté až po hřbitovy zrušené a zaniklé. Dokumentace se týkala jak celkového stavu hřbitovů, vybavení, stavu hřbitovních budov, až po náležitosti vyplývající ze zákona o pohřebnictví. Dokumentovány byly rovněž německé náhrobky především v oblastech bývalých Sudet Plzeňského kraje. Jednou z hlavních oblastí dokumentace se stal i okres Tachov.

   

  Z celkového počtu více jak 460 hřbitovů Plzeňského kraje bylo na Tachovsku zdokumentováno 85 pohřebišť o celkové ploše 311 tis. m2, což je cca 19% všech hřbitovů Plzeňského kraje. Průměrná výměra hřbitova na Tachovsku činí 3,6 tis. m2. Za funkční a využívané lze označit celkem 48 hřbitovů, dalších 7 hřbitovů za nefunkční. Zaevidovány bylo rovněž 12 židovských hřbitovů, pietní místa související zejména s pochody smrti na konci druhé světové války, ale hřbitovy zaniklé.

   

  Projekt se cíleně zaměřil i na dokumentaci starých německých hrobů jako připomínky německých obyvatel kraje odsunutých po roce 1945 především na území bývalých Sudet. V okrese Tachov jako oblasti bývalých Sudet tak bylo dohledáno 4.363 německých hrobů a hrobek v různém stavu, od obnovených, udržovaných po zcela zdevastované nebo vykradené.

   

  Z pohledu vlastnictví jsou nejčastějším vlastníkem hřbitovů města a obce (88% případů), dále církevní organizace (cca 8%), právnické osoby (2%) a stát (2,2%).

   

  Většina hřbitovů je relativně udržována, ať již v původní podobě odpovídající době založení, nebo v nové podobě související s revitalizací nebo rozšířením hřbitovů. Nicméně okolo 10-12 hřbitovů je možné označit za hřbitovy zničené nebo ve velmi havarijním stavu, kde nejsou výjimkou otevřené hrobky a zcela zničené náhrobky. Jde např. o případ obecního hřbitova v obci Boněnov, hřbitov u kostela v obci Staré Sedlo, nebo hřbitov u kostela v obci Vysoké Sedliště. Zvláštním případem je z tohoto pohledu opuštěná část hřbitova u kostela v osadě Šipín, která je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.