Die Friedhöfe sind oft die letzte 
      Erinnerung an menschliche Schicksäle 
Přidat hřbitov

 

DATABÁZE HISTORICKÝCH HŘBITOVŮ

Tato databáze není vědeckým projektem, který by měl jakékoliv ambice definovat pojmy, výklady či dávat rady a doporučení. Cílem databáze je pouze shromáždit informace ke hřbitovům, zejména k těm, kde odpovědnost správců při jejich záchraně nebo údržbě není příliš velká, či ke hřbitovům, kterým hrozí zánik nebo již historicky zanikly.

A napomoci tak možná i k jejich záchraně.

Impulsem k vytvoření databáze hřbitovů byl cyklus přednáškových aktivit pod názvem "Otisky kamenné historie" spolku Omnium v roce 2013.  

Zdroje informací, fotografií a GPS souřadnic

Databáze Historických hřbitovů převzala data ze zdrojů, databází a webových portálů uvedených níže.

Zároveň se omlouváme všem těm, zejména fyzickým osobám, jejichž jména zde nejsou uvedena a přitom přispěli svými postřehy, prezentacemi a informacemi k vytvoření této databáze a jejím průběžným úpravám.

Portály

Pohřebiště ČR

Tato databáze historických hřbitovů převzala data od Ministerstva pro místní rozvoj, z projektu  „Zpracování přehledu veřejných a neveřejných pohřebišť“ v rámci programu  WA - Výzkum a vývoj pro potřeby státní správy, evidenční číslo WA-104-04, zpracovaného pod vedením Dr. Vojtěcha Eliáše, proděkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Informace k projektu

Mapy.cz

GPS souřadnice

Projekt Keshet 

Elektronická databáze českých a moravských židovských hřbitovů

Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě

Na území naší republiky se dochovalo asi 346 židovských hřbitovů a židovských oddělení na komunálních hřbitovech

Židovské hřbitovy

Seznam židovských památek v Čechách a na Moravě

Židovské památky Čech, Moravy a Slezska

Židovské památky ve vlastnictví Židovské obce v Praze

České hřbitovy

Dokumentace hřbitovů v ČR

Pohřební síně
Koncentrační a zajatecké tábory
Databáze drobných památek České republiky
Hřbitovy - Naše kamenná historie

Sběr informací a zmapování stavu pohřebišť na území MAS Boskovicko PLUS, o.s., MAS Partnerství venkova a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., Celkem se do projektu zapojili správci 53 hřbitovů z celého území

Zničené kostely

Soupis sakrálních objektů v ČR

Exteriérové skleněné mozaiky v ČR

Odborná topografická mapa dokumentující exteriérové skleněné mozaiky na území ČR - kompletní soupis. Projekt VŠCHT v Praze

Pražské hřbitovy

Stránky Správy pražských hřbitovů - aktivní mapy hřbitovů umožňující vyhledávání podle zadaných kritérií

Ohrožené památky

Cenné stavby k připomenutí a zachování alespoň na fotografii

Soupis veškerých památek v Čechách, na Moravě a Slezsku
Detaily staré Prahy
Památky a příroda Karlovarska

Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje, projekt věnovaný historickým památkám a přírodním krásám Karlovarska

Křížky a vetřelci

Katalog drobného umění, drobných sakrálních památek, pomníků apod. na území Plzně

___

Virtuální mapová sbírka ČR

Virtuální mapová sbírka vznikla jako jeden z výstupů projektu "Kartografické zdroje jako kulturní dědictví" - digitalizace mapových sbírek paměťových institucí, odhadem obsahující 40 tis. map, plánů, mapových atlasů a glóbů.

Národní geoportál

Národní geoportál s tematickými mapami - katastr, ortofoto mapy, zeměpisné názvy a další

Digitální mapové sbírky PřF UK Praha
Válečné hroby v ČR - MO ČR

Interaktivní mapa válečných hrobů v České republice a válečných hrobů českých vojáků v zahraničí. Portál Ministerstva obrany ČR.

Historický místopis severní Moravy a Slezska
Místopisný průvodce po České republice

Portál přináší ucelené informace o všech městech a obcích v České republice, údaje týkající se všech, tj. 6 259, obcí jsou poprvé v České republice předkládány v takto kompletním a přitom přehledném zpracování doplněném o fotografie, znaky obcí a odkazy na oficiální stránky měst a obcí.

 

Pokud zde není uveden portál či zdroj, o kterém se domníváte, že by měl být uveden jako zdroj informací, neváhejte se na nás obrátit.