Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

 

DATABÁZE HISTORICKÝCH HŘBITOVŮ

Tato databáze není vědeckým projektem, který by měl jakékoliv ambice definovat pojmy, výklady či dávat rady a doporučení. Cílem databáze je pouze shromáždit informace ke hřbitovům, zejména k těm, kde odpovědnost správců při jejich záchraně nebo údržbě není příliš velká, či ke hřbitovům, kterým hrozí zánik nebo již historicky zanikly.

A napomoci tak možná i k jejich záchraně.

Impulsem k vytvoření databáze hřbitovů byl cyklus přednáškových aktivit pod názvem "Otisky kamenné historie" spolku Omnium v roce 2013.  

Zdroje informací, fotografií a GPS souřadnic

Databáze Historických hřbitovů převzala data ze zdrojů, databází a webových portálů uvedených níže.

Zároveň se omlouváme všem těm, zejména fyzickým osobám, jejichž jména zde nejsou uvedena a přitom přispěli svými postřehy, prezentacemi a informacemi k vytvoření této databáze a jejím průběžným úpravám.

Portály

Pohřebiště ČR

Tato databáze historických hřbitovů převzala data od Ministerstva pro místní rozvoj, z projektu  „Zpracování přehledu veřejných a neveřejných pohřebišť“ v rámci programu  WA - Výzkum a vývoj pro potřeby státní správy, evidenční číslo WA-104-04, zpracovaného pod vedením Dr. Vojtěcha Eliáše, proděkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Informace k projektu

Mapy.cz

GPS souřadnice

Projekt Keshet 

Elektronická databáze českých a moravských židovských hřbitovů

Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě

Na území naší republiky se dochovalo asi 346 židovských hřbitovů a židovských oddělení na komunálních hřbitovech

Židovské hřbitovy

Seznam židovských památek v Čechách a na Moravě

Židovské památky Čech, Moravy a Slezska

Židovské památky ve vlastnictví Židovské obce v Praze

České hřbitovy

Dokumentace hřbitovů v ČR

Pohřební síně
Koncentrační a zajatecké tábory
Databáze drobných památek České republiky
Hřbitovy - Naše kamenná historie

Sběr informací a zmapování stavu pohřebišť na území MAS Boskovicko PLUS, o.s., MAS Partnerství venkova a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., Celkem se do projektu zapojili správci 53 hřbitovů z celého území

Zničené kostely

Soupis sakrálních objektů v ČR

Exteriérové skleněné mozaiky v ČR

Odborná topografická mapa dokumentující exteriérové skleněné mozaiky na území ČR - kompletní soupis. Projekt VŠCHT v Praze

Pražské hřbitovy

Stránky Správy pražských hřbitovů - aktivní mapy hřbitovů umožňující vyhledávání podle zadaných kritérií

Ohrožené památky

Cenné stavby k připomenutí a zachování alespoň na fotografii

Soupis veškerých památek v Čechách, na Moravě a Slezsku
Detaily staré Prahy
Památky a příroda Karlovarska

Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje, projekt věnovaný historickým památkám a přírodním krásám Karlovarska

Křížky a vetřelci

Katalog drobného umění, drobných sakrálních památek, pomníků apod. na území Plzně

___

Virtuální mapová sbírka ČR

Virtuální mapová sbírka vznikla jako jeden z výstupů projektu "Kartografické zdroje jako kulturní dědictví" - digitalizace mapových sbírek paměťových institucí, odhadem obsahující 40 tis. map, plánů, mapových atlasů a glóbů.

Národní geoportál

Národní geoportál s tematickými mapami - katastr, ortofoto mapy, zeměpisné názvy a další

Digitální mapové sbírky PřF UK Praha
Válečné hroby v ČR - MO ČR

Interaktivní mapa válečných hrobů v České republice a válečných hrobů českých vojáků v zahraničí. Portál Ministerstva obrany ČR.

Historický místopis severní Moravy a Slezska
Místopisný průvodce po České republice

Portál přináší ucelené informace o všech městech a obcích v České republice, údaje týkající se všech, tj. 6 259, obcí jsou poprvé v České republice předkládány v takto kompletním a přitom přehledném zpracování doplněném o fotografie, znaky obcí a odkazy na oficiální stránky měst a obcí.

 

Pokud zde není uveden portál či zdroj, o kterém se domníváte, že by měl být uveden jako zdroj informací, neváhejte se na nás obrátit.