Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Dokumentace historických německých hřbitovů v Libereckém kraji

Kulturně historická mapa hřbitovů v Libereckém kraji

Okresy: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily

Projekt „Dokumentace historických německých hřbitovů na území Libereckého kraje“ je zaměřen především na dokumentaci stavu historických hřbitovů a kulturně historické bádání v tomto specifickém segmentu kulturního dědictví v České republice.

Projekt byl realizován v roce 2021.


Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2021 v rámci programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2021.