Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

28.11.2022 / Projekt „Dokumentace hřbitovů na území Plzeňského kraje“ zdokumentoval stav více jak 460 hřbitovů v

 • Na území Plzeňského kraje bylo v letošním roce plošně s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny zdokumentováno 461 hřbitovů o celkové ploše 1,988 mil. m2, od hřbitovů funkčních, udržovaných, přes hřbitovy zcela zarostlé, zničené, zapomenuté až po hřbitovy zrušené a zaniklé. Dokumentace se týkala jak celkového stavu hřbitovů, vybavení, stavu hřbitovních budov, až po náležitosti vyplývající ze zákona o pohřebnictví. Dokumentovány byly rovněž německé náhrobky především v oblastech bývalých Sudet Plzeňského kraje.

  Z celkového počtu 461 hřbitovů Plzeňského kraje bylo nejvíce hřbitovů zdokumentováno v okrese Klatovy, celkem 104 hřbitovů, dále v okrese Tachov 85 hřbitovů, v okrese Plzeň-sever celkem 81 hřbitovů, v okrese Plzeň-jih celkem 64 hřbitovů, v okrese Domažlice 51 hřbitovů, v okrese Rokycany 47 hřbitovů a v okrese Plzeň-město 29 hřbitovů.

  Za funkční a využívané lze označit celkem 342 hřbitovů o celkové ploše 1,722 mil. m2.

  Projekt se cíleně zaměřil i na dokumentaci starých německých hrobů jako připomínky německých obyvatel kraje odsunutých po roce 1945 především na území bývalých Sudet. V této části Plzeňského kraje bylo fotograficky zdokumentováno a zaevidováno celkem 197 hřbitovů s celkem 13.454 německými hroby. V Plzeňském kraji pak bylo zdokumentováno celkem 14.170 německých hrobů.