Die Friedhöfe sind oft die letzte 
   Erinnerung an menschliche Schicksäle 
Přidat hřbitov

27.11.2022 / Hřbitovy v okrese Klatovy zmapovány

 • Projekt „Dokumentace hřbitovů Plzeňského kraje“ zdokumentoval stav i 104 hřbitovů v okrese Klatovy

   

  Na území Plzeňského kraje bylo v letošním roce plošně s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny zdokumentováno 464 hřbitovů o celkové ploše 2,015 mil. m2, od hřbitovů funkčních, udržovaných, přes hřbitovy zcela zarostlé, zničené, zapomenuté až po hřbitovy zrušené a zaniklé. Dokumentace se týkala jak celkového stavu hřbitovů, vybavení, stavu hřbitovních budov, až po náležitosti vyplývající ze zákona o pohřebnictví. Dokumentovány byly rovněž německé náhrobky především v oblastech bývalých Sudet Plzeňského kraje. Jednou z hlavních oblastí dokumentace se stal i okres Klatovy.

   

  Z celkového počtu 464 hřbitovů Plzeňského kraje bylo na Klatovsku zdokumentováno 104 pohřebišť o celkové ploše 363 tis. m2, což je více jak 22% všech hřbitovů Plzeňského kraje. Průměrná výměra hřbitova na Klatovsku činí 3,6 tis. m2. Za funkční a využívané lze označit celkem 77 hřbitovů, dalších 2 hřbitovy již za nefunkční. Zaevidováno bylo rovněž 20 židovských hřbitovů, 4 pietní místa související zejména s pochody smrti na konci druhé světové války, ale i 1 zaniklý hřbitov.

   

  Projekt se cíleně zaměřil i na dokumentaci starých německých hrobů jako připomínky německých obyvatel kraje odsunutých po roce 1945 především na území bývalých Sudet. V okrese Klatovy částečně jako oblasti bývalých Sudet tak bylo dohledáno 2.018 německých hrobů a hrobek v různém stavu, od obnovených, udržovaných po zcela zdevastované nebo vykradené.

   

  Z pohledu vlastnictví jsou nejčastějším vlastníkem hřbitovů města a obce (83% případů), dále církevní organizace (cca 15%) a stát (1%).

  Většina hřbitovů je relativně udržována, ať již v původní podobě odpovídající době založení, nebo v nové podobě související s revitalizací nebo rozšířením hřbitovů. Ze hřbitovů v horším stavu lze na území okresu Klatovy jmenovat starý hřbitov v osadě Dobrá Voda nebo hřbitov v obci Zelená Lhota.