Die Friedhöfe sind oft die letzte 
   Erinnerung an menschliche Schicksäle 
Přidat hřbitov

Nezamyslice

zpět | tisk | pdf
Nezamyslice
GemeinschaftNezamyslice
BezirkKlatovy
ErdstrichPlzeňský kraj
Nezamyslice u Horažďovic, Kode: 704385
GPS-Koordinaten 49° 15' 51.3''
13° 40' 13.3''
Nesamislitz, Nezamislitz
8 001 m²
35032/4-3171
Obec
Obecní úřad Nezamyslice
Nezamyslice 47
342 01 Sušice
Tel.: +420 376 596 213
E-mail: urad@ounezamyslice.cz
URL: https://www.ounezamyslice.cz
Obec Nezamyslice
Nezamyslice 47
342 01 Sušice
Tel.: +420 376 596 213
E-mail: urad@ounezamyslice.cz
URL: https://www.ounezamyslice.cz

Římskokatolická farnost Nezamyslice (Horažďovice)
Mírové nám. 10
341 01 Horažďovice
Tel.: +420 376 512 594
E-mail: rkf.horazdovice@dicb.cz
Udržovaný, nová podoba
Nein
Nezamyslice

Obec Nezamyslice (německy Nesamislitz, Nezamislitz) se nachází v okrese Klatovy v Plzeňském kraji. Žije zde 206 obyvatel.

První písemná zmínka o vsi je z roku 1045. Podle zápisů v kronikách je známo, že ves Nezamyslice byla sídlem újezdního kláštera a majetkem Břevnovského kláštera z dob knížete Břetislava I., který ji spolu s dalšími 18 vesnicemi v roce 1045 daroval benediktinskému řádu. Klášteru patřil dvůr v Nezamyslicích a jiný v Žichovicích a na nich usedlí poddaní. Klášter plnil svá poslání až do Žižkova prvního tažení na hrad Rabí. Tehdy ho husité vyplenili a sedm nezamyslických mnichů bylo pod hradbami hradu upáleno. Klášter už pak nikdy nebyl obnoven.

Ve 13. století byl v Nezamyslicích založen farní kostel, příjmy z něhož náležely břevnovskému opatu. Ve 14. století byl přestavěn a podle něho se vsi říkalo „Weisskirche" – Bílý kostel.

Po roce 1420 byli majiteli vsi bratři Rýzmberkovi, nato byla připojena k hradu Rabí a roku 1525 odprodána bratrům Švihovským. V 17. století byli majiteli Libštejnští z Kolovrat a od roku 1707 Lamberkové, kteří zde nechali vybudovat rodinný panteon – hřbitovní kapli sv. Erazima. Její vnitřní vyřezávané vybavení vytvořil v 19. století řezbář Jan Rint. V průčelí kaple pod pískovcovou rozetou je umístěn bohatý erb rodu Lamberků.

Od roku 1980 do roku 1992 byla vesnice částí střediskové obce Žichovic. V roce 1992 na přání občanů byly vypsány volby do obecního zastupitelstva a obec Nezamyslice se stala opět samostatnou.

Hřbitov

Hřbitov obklopuje kostel Nanebevzetí Panny Marie na severozápadním okraji obce. Součástí areálu je pohřební kaple sv. Erazima, klasicistní márnice a ohrazení s branami.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Šumavanet.cz, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Hrobky
 • Dům správce (i bývalý)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Kaple
 • Kostel
 • Popelnice
 • Nádrž s vodou
 • Vodovod
 • Neuzavírá se
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • Kontakt na správce hřbitova na místě

Stav hřbitovní zdi

 • Obnovena vč. náhrobků a desek na/u zdi
 • Nová (nepůvodní) hřbitovní zeď