Die Friedhöfe sind oft die letzte 
      Erinnerung an menschliche Schicksäle 
Přidat hřbitov

Hartmanice

zpět | tisk | pdf
Hartmanice
GemeinschaftHartmanice
BezirkKlatovy
ErdstrichPlzeňský kraj
Kundratice I, Kode: 637335
GPS-Koordinaten 49° 10' 10.8''
13° 28' 11.4''
Hartmanitz
554 m²
Židovská obec
Federace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 01 Praha 1
Tel.: 224 800 824
E-mail: sekretariat@fzo.cz
URL: https://www.fzo.cz
Federace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 01 Praha 1
Tel.: 224 800 824
E-mail: sekretariat@fzo.cz
URL: https://www.fzo.cz
Kompletně zničený – zbytky na místě
Nein
Hartmanice

Město Hartmanice (německy Hartmanitz) se nachází na Šumavě, v okrese Klatovy v Plzeňském kraji. V současnosti zde žije 929 obyvatel.

První zmínka o Hartmanicích pochází z roku 1219, další z roku 1315. Původní osada na tzv. Březnické stezce spojující Čechy s Bavorskem vznikla za účelem výběru cla. Hartmanice patří mezi nejstarší sídla v této části Šumavy. Od konce 13. století se zde těžilo zlato, a došlo tak k rozkvětu městečka, které mohlo být v roce 1320 za vlády Jana Lucemburského povýšeno na „královské svobodné zlatohorské město“. Do toho roku patřily Hartmanice k panství Velhartice, v pozdějších letech již náležely k hornímu právu Kašperských Hor. Před rokem 1340 spolu s dalšími českými zlatými doly král zastavil hartmanické doly Petrovi z Rožmberka.

V letech 1603–1848 náležely Hartmanice i s okolím městu Sušici. Během třicetileté války bylo městečko vypáleno a několik let bylo zcela pusté. Až po roce 1650 byly Hartmanice opět obydleny, české obyvatelstvo zde však nahradili švábští Němci, kteří zde tvořili naprostou početní většinu až do roku 1918.

Po Mnichově v roce 1938 byl celý soudní okres Hartmanice odstoupen Německu. Židovská komunita za druhé světové války zanikla, mnoho jejích členů zahynulo v koncentračních táborech. Koncem války, v dubnu 1945 procházel Hartmanicemi pochod smrti žen z koncentračního tábora Helmbrechts do Volar. Nelidské podmínky pochodu si vyžádaly dvanáct obětí, které jsou pohřbeny na hartmanickém židovském hřbitově.

Po osvobození v květnu 1945 se městečko navrátilo pod českou správu – starousedlým Němcům byl konfiskován majetek a došlo k jejich vysídlení. Na jejich místo přišli dosídlenci z Čech a Slovenska, vč. volyňských Čechů a slovenských Rumunů.

Hřbitov

Židovský hřbitov v Hartmanicích, založený v poslední třetině 19. století, je situován na katastru obce Kundratice, na kraji lesa po pravé straně silnice z Hartmanic na Nové Městečko před odbočkou do Palvinova.

Hřbitov byl velmi poničený Hitlerjugend, v současné době se zde nachází jen několik povalených náhrobků ve špatném stavu. Z ohradní kamenné zdi se dochovaly pouze malé zbytky podél cesty vedoucí kolem hřbitova a prorůstají již vegetací.

V areálu jsou umístěny ostatky židovských obyvatel města, ale i dvanácti židovských žen neznámých jmen i národnosti, jež zahynuly při pochodu smrti z Helmbrechtu do Volar ve dnech 28. a 29. dubna 1945. Oběti zemřely hladem a vysílením ve stodole statku v Hořejším Krušci a byly pak pohřbeny do hromadného hrobu, jenž připomíná dřevěný památník.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Šumavanet.cz, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

  • Hroby
  • Neuzavírá se
  • Torza náhrobků

Stav hřbitovní zdi

  • Zcela zničena