Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Holedeč

zpět | tisk | pdf
Holedeč
ObecHoledeč
OkresLouny
KrajÚstecký kraj
Holedeč, kód: 640913
GPS souřadnice50° 16' 56.3''
13° 33' 42.0''
Gross Holetitz
4 285 m²
Obec
Obecní úřad Holedeč
Obec Holedeč
Udržovaný v původní podobě
Ne
Holedeč

Obec Holedeč (německy Groß Holletitz) se nachází v okrese Louny. V roce 2011 zde trvale žilo 535 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. V 16. století se v držení Holedeče vystřídalo několik rodin, mj. Čelechovcové z Kralovic, Hýzrlové z Chodů a Údrčtí z Údrče. Z hlediska vlastnických vztahů byl pro Holedeč významný rok 1579. Tehdy prodal Jindřich z Údrče Holedeč s Holedečkem městu Žatec. Za účast na stavovském povstání byl Žatci všechen nemovitý majetek včetně Holedeče konfiskován. Protože ale město nebylo schopno odvádět kontribuci na válečné výdaje, umožnila jí královská komora v roce 1628 zpětně si od ní Holedeč včetně lesů odkoupit.

Roku 1781 byli v rámci raabizace všichni poddaní na žateckém panství včetně Holedeče propuštěni z poddanství a byl jim odprodán majetek, na kterém hospodařili. Žatec si ponechal jen holedečské lesy.

Po 2. světové válce se národnostní složení obyvatel Holedeče i Holedečku zcela změnilo. V roce 1946 bylo odtud odsunuto 613 Němců. Nahradili je osídlenci z českého vnitrozemí a volyňští Češi. Vnitrozemští kolonisté mírně převažovali – bylo jich zhruba 60 %. Předválečného počtu obyvatel však už nikdy nebylo dosaženo.

Hřbitov

Funkční a udržovaný hřbitov je vymezený hřbitovní zdí zčásti opravenou. Vnitřní hřbitovní zeď dělící plochu na dvě poloviny je v rekonstrukci, při které byly odstraněné přilehlé náhrobky. Část z nich bude vrácena zpět. Na ploše hřbitova bylo postaveno nové kolumbárium.

Počet obyvatel v roce 1930 - 1.536
Počet obyvatel v roce 2011 - 535

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Kolumbárium
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Popelnice
 • Vodovod
 • Neuzavírá se
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby