Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Horní Podluží

zpět | tisk | pdf
Horní Podluží
ObecHorní Podluží
OkresDěčín
KrajÚstecký kraj
Horní Podluží, kód: 643807
GPS souřadnice50° 52' 39.5''
14° 32' 57.8''
Obergrund
4 731 m²
Obec
Obecní úřad Horní Podluží
Žofín čp. 2, 407 57 Horní Podluží
Tel.: 412 379 181
E-mail: obecniurad@hornipodluzi.cz
URL: http://www.hornipodluzi.cz
Obec Horní Podluží
Žofín čp. 2, 407 57 Horní Podluží
Tel.: 412 379 181
E-mail: obecniurad@hornipodluzi.cz
URL: http://www.hornipodluzi.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Horní Podluží

Horní Podluží (do roku 1947 Horní Grund, německy Obergrund) je obec v okrese Děčín ve Šluknovském výběžku. V roce 2011 zde trvale žilo 704 obyvatel.

Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1411, kdy na jejím místě stávala osada Bernsdorf.

Jednalo se o lánovou obec, založenou při obou březích potoka Lužničky. Přes obec tehdy vedla takzvaná Haňšpachská cesta, z hradu Tolštejna do dnešní Lipové (dříve Hainspach). Další významnou cestou byla cesta z Chřibské do Žitavy, která vedla podél potoka a v jejímž prostoru došlo k růstu osídlení a vzniku osad. V roce 1485 se Grunt uvádí jako součást majetku patřícímu k hradu Tolštejn.

V roce 1566 se poprvé objevuje název Obergrundt . Roku 1607 se vesnice dostává do majetku Vchynského ze Vchynic a Tetova, pozdějších Kinských. Vchynský byl důvěrníkem Albrecht z Valdštejna a jeho majetek se dostal do konfiskace, kdy přešel do rukou Lichtenštejnů. Velké škody způsobila třicetiletá válka, po Obnoveném zřízení zemském v roce 1627 nekatoličtí věřící, především luteráni navždy opouští obec. S nimi odchází obchodníci a řemeslníci.

Ve 14. a v 15. pod vládou pánů ze Schlenitz došlo k rozkvětu zemědělství. Začal se zde zpracovávat len, jehož pěstování pak mělo později ve zdejším kraji velkou tradici. Ve zdejších manufakturách se vyrábělo lněné zboží. Tkaní lnu však nemělo dlouhého trvání a ve zdejší oblasti se začala zpracovávat bavlna. Významnější se stala výroba manšestru a sametu. Postupem času z manufaktur vyrostly textilní továrny, s čímž souvisel i nárůst obyvatel. Vedle výroby bavlněného zboží a sametu zde byla i škrobárna, továrna na výrobu porcelánových květin a na krátkou dobu tiskárna.

Od roku 1855 má obec vlastní hřbitov, původní u kostela svaté Kateřiny společný pro Horní a Dolní Podluží byl uzavřen.

V roce 1885 byly k Hornímu Podluží přidruženy osady Světlík (Lichtenberg), Ladečka (Lichtenstein) a Žofín (Sophienheim).

Na počtu zdejších obyvatel se velmi podepsala druhá světová válka a následující vysídlení Němců, do té doby žilo v obci přes 2.000 lidí, dnes jen něco málo přes 700.

Hřbitov
Areál hřbitova je ohraničen ohradní zdí v původní podobě. Plocha hřbitova je udržována, jsou zde nově vysázené stromy a kaple prochází obnovou.

Počet obyvatel v roce 1930 - 1.652
Počet obyvatel v roce 2011 - 704

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Kaple
 • Popelnice
 • Studna
 • Neuzavírá se
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • V původní podobě