Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Sloupnice

zpět | tisk | pdf
Sloupnice
ObecSloupnice
OkresSvitavy
KrajPardubický kraj
Horní Sloupnice, kód: 644129
GPS souřadnice49° 55' 17.3''
16° 18' 35.1''
Sloupnitz, Slaupnitz, Slaupnic
2 925 m²
10270/6-5707
Římskokatolická církev
Obecní úřad Sloupnice
Horní Sloupnice 196
565 53 Sloupnice
Tel.: +42 465 549 129
E-mail: starosta@sloupnice.cz
URL: https://www.sloupnice.cz
ŘKF Sloupnice
Horní Sloupnice 1
565 53 Sloupnice
Tel.: +420 776 052 635
E-mail: reschel@centrum.cz
URL: http://www.farnost-sloupnice.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Sloupnice

Obec Sloupnice je dlouhá údolní vesnice v okrese Svitavy ležící 7 km severně od Litomyšle. V roce 2020 ve Sloupnici žilo přibližně 1.700 obyvatel.

Předpokládá se, že první kolonizace oblasti proběhla již ve 12. století klášterem premonstrátů v Litomyšli. První výslovná zpráva o vsi je nicméně až z roku 1292, a to v darovací listině Václava II., kterou král nově založenému cisterciáckému klášteru na Zbraslavi postoupil velký pozemkový majetek na východě Čech, včetně Sloupnice. V dalších výčtech majetku tohoto kláštera se ale Sloupnice neuvádí, disponoval jí šlechtic Vítek ze Švábenic. Jeho doména se ale v 1. čtvrtině 14. století z důvodu zadlužení rozpadla. Po zbytek století měly různé díly Sloupnice různé majitele.

Za husitských válek zaniklo nedlouho předtím založené litomyšlské biskupství a jeho pozemkové majetky byly rozděleny. Sloupnice s okolím se postupným skupováním v průběhu 15. a 16. století stala součástí panství města Litomyšle a takto (s výjimkou dílu Dolní Sloupnice podléhajícímu panství Choceň) zůstala po tři další století. A právě pro potřebu lepší správy byla rozsáhlá ves rozdělena na dvě části - tzv. horní a dolní správa (doloženo již v roce 1572 v pozemkové knize založené pro správu litomyšlských městských vsí, a také ve všech katastrech 17. - 19. století). Že však šlo jen o určitou správní pomůcku, dokládá nejlépe to, že při číslování domů v roce 1770 Sloupnice vystupuje jako celek.

Po vzniku okresních úřadů v roce 1850 byla Sloupnice přidělena k politickému a soudnímu okresu Litomyšl.

Teprve v roce 1924 došlo ke skutečnému rozdělení Sloupnice na dvě samostatné obce. K opětovnému spojení obou obcí (plus obojích Končin) pod názvem Sloupnice došlo v roce 1976. V letech 1960 až 2007 byla Sloupnice vřazena do okresu Ústí nad Orlicí, poté se obnovila její tradiční vazba na Litomyšl v okrese svitavském.

Římskokatolická farnost Sloupnice

Původně byla sloupnická farnost podřízena litomyšlskému biskupství, po husitských válkách ale farní správa přešla do rukou kněží podobojí. Utrakvistům fara patřila až do 80. let 16. století, kdy Vratislav z Pernštejna zakázal, aby na jeho panství byly historické katolické fary obsazeny nekatolickými duchovními. Ovšem katolických kněží byl nedostatek, takže fara ve Sloupnici zůstala na dlouhých 122 roků neobsazená.

Prvním stálým farářem po tomto dlouhém hiátu byl Václav Ferdinand Dvorský. Ten se s vervou pustil do obnovy náboženského života a v roce 1712 dal postavit nový, stavebně prostý barokní kostel sv. Mikuláše se samostatnou zděnou zvonicí.

K farnosti (Biskupství královéhradecké, vikariát Litomyšl) patří kromě Sloupnice i obce Voděrady a Vlčkov. Farnost má sídelního duchovního správce.

Původní katolický hřbitov

Starší, původní část hřbitova obkružuje kostel ze tří stran. Na severu byl hřbitov rozšířen o novou parcelu. Stalo se tak za působení faráře Jana Aloise Dremla (1855-1875), jehož náhrobek je zároveň centrálním křížem nové části.

Autor: Petr Nisler

Zdroje: Wikipedia, CUZK, webové stránky obce Sloupnice, webové stránky sloupnické farnosti; Věra Kašparová: Kostel sv. Mikuláše a drobné sakrální stavby ve Sloupnici a okolí (sborníková studie, dostupná online)


Dokumentační fotografie