Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Horní Ves

zpět | tisk | pdf
Horní Ves
ObecChomutov
OkresChomutov
KrajÚstecký kraj
Chomutov II, kód: 652636
GPS souřadnice50° 27' 56.2''
13° 23' 24.4''
Oberdorf
16 245 m²
Město
Technické služby města Chomutova p.o.
Beethovenova 564
430 01 Chomutov
Tel.: +420 731 411 776
E-mail: s.drexler@tsmch.cz
URL: http://www.tsmch.cz/chomutov/stranky/pohrebni_sluzba
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 Chomutov
Tel.: +420 474 637 111
E-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
URL: http://chomutov-mesto.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Horní Ves

Horní Ves (německy Oberdorf) je bývalá vesnice náležející k panství Červeného hrádku stojící na severozápadním okraji Chomutova.

Počet obyvatel původně malé vesnice se v devatenáctém století rozrostl na sedm tisíc a vesnice se urbanisticky proměnila na sídlo městského typu. Postupným rozšiřováním splynulo se zástavbou Chomutova, a proto byla obě sídla v roce 1928 (1.8.1928) administrativně sloučena.

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1281, kdy patřila řádu německých rytířů z chomutovské komendy.

V polovině devatenáctého století zde hraběnka Gabriela Buquoyová nechala otevřít hnědouhelný hlubinný důl Milosrdenství (někdy též Gabriela). Zaměstnával dvacet až třicet horníků, kteří v hloubce okolo dvaceti metrů těžili až šest metrů mocnou uhelnou sloj. Roční produkce uhlí se pohybovala od pěti do deseti tisíc tun. V roce 1872 podnik získal Uhelný průmyslový spolek, ale jeho plány na intenzivní těžbu se nezdařily. Požár poškodil starou šachtu, a přestože byly brzy otevřeny nové těžné jámy vybavené parními stroji, nedokázal se podnik vyrovnat s poklesem poptávky koncem sedmdesátých let devatenáctého století a důl byl uzavřen.

První úvahy o sloučení Horní Vsi s Chomutovem se objevily v roce 1923. Jednání probíhala dalších pět let až do 6. března 1928, kdy ministerstvo vnitra spojení obcí odsouhlasilo. Součástí Chomutova se Horní Ves se svými osmi tisíci obyvatel stala dne 1. srpna 1928.

Hřbitov

Areál hřbitova je ohraničen ohradní zdí v původní podobě. Plocha hřbitova je udržována, vysekávána. Nachází se velké množství rozpadajících se německých náhrobků, ať již jde o velké hrobky u zdi hřbitova nebo drobnější hroby na ploše uvnitř. Nachází se zde památník obětem fašismu, umístěný na místě původních hrobů. Před vstupem na hřbitov je umístěno hodnotné sousoší Sejmutí z kříže, stojící zde od roku 1977.

Výsledky dokumentace viz - https://hrbitovhornives.cz/public/

Počet obyvatel v roce 1930 - 9.582
Počet obyvatel v roce 2011 - 12.858


Rešerše a dokumentace hřbitova Horní Ves v Chomutově
Lokalita: Chomutov, m.č. Horní Ves, ul. Elišky Krásnohorské

Současný stav podle dokumentace pořízené v roce 2020 v zásadních rysech odpovídá výše uvedenému popisu, který však nezachytil zásadní specifikum hřbitova v Horní Vsi. Tím je vysoký podíl pohřbených osob, jejichž profese byla spjata s faktem, že Chomutov byl významným železničním uzlem tří privátních železničních společností (Buštěhradská, Duchcovsko-podmokelská, Ústecko-teplická) a železničních opraven. Počet hrobů zaměstnanců železnic a jejich rodinných příslušníků charakterizuje hřbitov jako zcela ojedinělý železničářský hřbitov.


Databáze s výsledky dokumentace hřbitova, vysvětlení
Výsledky dokumentace viz - http://hrbitovhornives.cz

Při práci s dokumentací je třeba vycházet z toho, že jde o dokumentaci hrobových míst (hrobů).

Aktuální plán se zaměřením hřbitova a čísla hrobů není k dispozici. K dokumentaci byl poskytnut plánek ze zaměření území pro projekt Rozšíření kapacit z r. 2006 v měřítku 1:250 (1:200) s několika číselnými řadami hrobů. Dokumentace uvádí tato čísla v údaji sloupce Čísla TS. pro potřeby dokumentace byly číselné řady seskupeny do sekcí A-M. Hrob je identifikovatelný číslem sekce a hrobu, např. B 14. V některých sekcích je číselná řada neúplná. V dětské části sekce J jsou v zaměření uvedena čísla pouze některých hrobů, číselnou řadu však lze s jistou mírou nepřesnosti dopočítat.

Osoby pohřbené v jednom hrobě a doložené alespoň torzem jména na náhrobku jsou uvedeny pod jedním číslem hrobu, avšak jednotlivě na samostatném řádku v oddílu Základní data. Údaje o stavu hrobu jsou uvedeny v oddílu Společné vlastnosti a opakují se při otevření řádku každé pohřbené osoby. stejně jako fotodokumentace hrobu.

Výsledky kulturně historického průzkumu v části CV se vztahují pouze ke konkrétní osobě a zahrnují široký rozsah zjištěných životopisných údajů, působení a díla včetně fotodokumentace.


Zdroje:
Michal Bečvář, Hugo Sedláček: Zahrada zelená, publikaci vydalo Oblastní muzeum v Chomutově, p.o. v roce 2017; Grafická úprava, tisk a vazba: TRIFOR Studio; ISBN: 978-80-87898-16-1; text redakčně upraven.
Archivní materiály Heimatkreis Komotau; Wikipedia; Český statistický úřad; Mapy.cz; webové stránky města; Katastrální úřad; Omnium; Památkový katalog


Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Popelnice
 • Nádrž s vodou
 • Vodovod
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • V původní podobě
 • Obnovena bez náhrobků