Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Janovice nad Úhlavou

zpět | tisk | pdf
Janovice nad Úhlavou
ObecJanovice nad Úhlavou
OkresKlatovy
KrajPlzeňský kraj
Janovice nad Úhlavou, kód: 657131
GPS souřadnice49° 19' 59.0''
13° 11' 59.9''
Janowitz an der Angel
1 404 m²
Židovská obec
Matana a.s.
Malá Štupartská 646/1
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 828 185 - 86
E-mail: m.maly@matana.cz
URL: http://www.matana.cz
Federace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 01 Praha 1
Tel.: 224 800 824
E-mail: sekretariat@fzo.cz
URL: https://www.fzo.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Janovice nad Úhlavou

Janovice nad Úhlavou (německy Janowitz an der Angel) je město v okrese Klatovy v Plzeňském kraji. Žije zde přibližně 2.300 obyvatel.

Obec vznikla pravděpodobně mnohem dříve, než v roce 1290, kdy se uvádí první písemná zmínka o tom, že ves držel Jan, první známý příslušník rodu Janovských. Byla založena v blízkosti brodu na řece Úhlavě a důležité zemské stezky, která spojovala Bavorsko a české vnitrozemí. Ve druhé polovině 13. století byl postaven raně gotický kostel a hrad, z kterého pocházel rod Janovských z Janovic. Během 14. století bylo vybudováno městské opevnění s třemi branami a ves získala statut městečka. Po smrti Jana se město stalo majetkem krále Jana Lucemburského, který ho v roce 1327 prodal Petrovi z Rožmberka, v roce 1334 připadlo opět Janu Lucemburskému, který ho předal zpět rodu Janovských. Držitelem byl nejprve Bohuslav z Janovic, poté Racek z Janovic. V roce 1376 zdědili janovický statek jeho synové Jan a Smil. Po rozdělení majetku zůstaly Janovice Janovi, který je měl v držení se svými syny Vilémem, Bavorem, Janem a Oldřichem.

V roce 1419 získal hrad s městečkem Oldřich, který majetek zapsal jako věno své manželce Jitce. Po jeho smrti v roce 1464 přešel majetek na manželku Jitku a děti Oldřicha, Bavora a Annu. Janovice pak vlastnil Oldřich a po jeho smrti přešly na syny Jindřicha a Heřmana. Po smrti Jindřicha v roce 1483 získal Heřman celé Janovice. Heřman vedl pomezní válku s Bavory, kterou ukončil až v roce 1511 smírem s králem Vladislavem Jagellonským.. Ten mu dal právo vybírat clo a povolil v městečku jednou týdně trh a dvakrát za rok výroční trhy. Heřman z Janovic i potom pokračoval v loupežích, proto jeho hrad obléhali nejprve Bavoři a poté s královským vojskem Zdeněk Lev z Rožmitálu, který hrad dobyl. Heřman uprchl a skrýval se v Bavorsku.

Není známo, jakým způsobem získal městečko s hradem Petr Suda z Řeneč, který je v této souvislosti uváděn v roce 1516. Petr Suda z Řeneč udělal z hradu útočiště pro loupeže. V roce 1520 oblehla a poté hrad dobyla vojska měst Klatovy, Plzeň a Stříbro s pomocí vojska pražských měst. Petr Suda uprchl a požádal krále Ludvíka Jagellonského o náhradu za janovický statek, kterou v roce 1523 dostal. V roce 1524 získal Janovice zpět Heřman z Janovic.

Po jeho smrti drželi Janovice společně jeho synové Jiří a Jindřich, potom syn Jiřího Jan Jindřich a v roce 1638 převzali Janovice synové Jana Jindřicha Jiří Gotthard a Oldřich Vilém. Po smrti bratra připadly celé Jiřímu Gotthardovi. V té době byl už hrad zchátralý a statek zadlužen, proto ho Jiří Gotthard prodal. Janovičtí tak opustili rodový statek po 400 letech. V roce 1674 koupil Janovice pražský arcibiskup Matyáš Ferdinand Sobek z Bilenberka. Dalšími majiteli byl Jan Bedřich z Valdštejna, Vilém Albrecht Krakovský z Kolovrat, od roku 1757 Karel Josef, říšský hrabě z Palmu, 1770 Karel Josef Palm a od roku 1839 Karel Antonín Bedřich Hohenzollern. K panství tohoto rodu patřily Janovice až do 20. století.

Židovská komunita

První zmínka o přítomnosti Židů v Janovicích je z roku 1466, kdy povolil Oldřich z Janovic Židu Barochovi, aby se usadil v městečku. Židovská náboženská obec zde vznikla na počátku 18. století a největšího rozmachu (58 lidí) dosáhla v předposlední dekádě 19. století. V roce 1930 zde žilo jen 15 židovských občanů. Židovská komunita zde zanikla za 2. světové války a nebyla obnovena.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Janovicích nad Úhlavou leží jihozápadně od Janovic nad Úhlavou a je přístupný po polní cestě odbočující doleva ze silnice na Petrovice nad Úhlavou za bývalý armádní areál.

Založen byl nejpozději roku 1705, což je datace nejstaršího náhrobku. Celkově se dochovalo přes 250 náhrobních kamenů. Patří k majetku české Federace židovských obcí. Opravený vchod s umělecky kovanou bránou je situován na severovýchodě hřbitova, v areálu stojí památník obětem holokaustu.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Šumavanet.cz, Hrady.cz, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Brána
 • Uzamčen trvale (běžně nepřístupný)
 • Torza náhrobků

Stav hřbitovní zdi

 • Částečně zničena
 • V původní podobě
 • Nová (nepůvodní) hřbitovní zeď