Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Klášterec nad Ohří

zpět | tisk | pdf
Klášterec nad Ohří
ObecKlášterec nad Ohří
OkresChomutov
KrajÚstecký kraj
Klášterec nad Ohří, kód: 665622
GPS souřadnice50° 23' 3.7''
13° 10' 3.3''
Klösterle an der Eger
18 234 m²
17891/5-549
Město
Městský úřad Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 376 001
E-mail: info@muklasterec.cz
URL: http://www.muklasterec.cz
Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 376 001
E-mail: info@muklasterec.cz
URL: http://www.muklasterec.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří (německy Klösterle an der Eger) je město v okrese Chomutov. V roce 2011 zde trvale žilo 5.922 obyvatel.

Mezi lety 1150 až 1405 zde klášter řádu benediktinů z Postoloprt měl své proboštství. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352.

Významným majitelem panství a budovatelem města v letech 1452–1620 byl saský rod pánů Oplů z Fictumu, rádců českých králů, povýšených roku 1472 do panského stavu, kteří postavili vodní tvrz na místě zámku. Roku 1514 obýval Hanuš Fictum z Fictumu hrad Nový Šumburk s poplužním dvorem v Klášterci a roku 1541 se objevuje označení hradu jako zámku.

Kryštof Fictum se stále ještě nazývá pánem na Šumburce a Klášterci. Za účast ve stavovském povstání z roku 1618 byl tomuto rodu majetek zkonfiskován a roku 1620 Fictumové uprchli zpět do Saska.

Počátky osidlování území dnešního Klášterce spadají pravděpodobně až do období pravěku. Vznik samotného Klášterce pak spadá mezi roky 1150 a 1250, a váže se na proboštství (malý klášter - vlastně pobočka), které zde v této době vybudovali postoloprtští benediktýni. To mělo, podobně jako všechny kláštery a mnišské řády vznikající v období raného feudalismu, přispět k šíření křesťanství mezi pohanskými obyvateli. Brzy zde byl postaven také kostel s farou a hřbitovem, pravděpodobně zde byla také klášterní škola.

Důležitou etapu v rozvoji města představoval další majitel panství z let 1621–1945, katolický, původem jihotyrolský rod Thunů. Ti postavili barokní kostel Nejsvětější Trojice, přestavěli zámek nejdříve v barokním stylu a později v dnešní novogotické podobě a vybudovali také rozsáhlý anglický zámecký park se sala terrenou.

Město v těchto dobách postihlo několik rozsáhlých požárů, takže bylo mnohokrát přestavováno, naposledy koncem 19. století. V roce 1794 zde byla založena druhá nejstarší česká manufaktura na porcelán (Klášterec nad Ohří – Porcelánka Thun). U jejího zrodu stál Johann Nikolaus Weber (1734–1801), továrnu propachtoval a k největším úspěchům dovedl jeho syn Maxmilian Weber. Dodnes prosperující továrna používá pro své výrobky značku THUN.

Hřbitov

Areál hřbitova je vymezen ohradní zdí. Plocha hřbitova je udržována, zbavena starých hrobů.

Počet obyvatel v roce 1930 - 2.524
Počet obyvatel v roce 2011 - 5.922

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


 

Dokumentační fotografie

Pohledové fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Kolumbárium
 • Vsypová louka
 • Brána
 • Kaple
 • Kostel
 • Popelnice
 • Nádrž s vodou
 • Vodovod
 • Otevírací doba hřbitova vyvěšena
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • Udržována vč. náhrobků na nebo u zdi
 • Obnovena bez náhrobků