Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Klatovy

zpět | tisk | pdf
Klatovy
ObecKlatovy
OkresKlatovy
KrajPlzeňský kraj
Klatovy, kód: 665797
GPS souřadnice49° 24' 7.3''
13° 17' 53.6''
Klattau
3 109 m²
19717/4-2713
Židovská obec
Židovská obec Plzeň
Smetanovy sady 5
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 235 749
E.mail: zoplzen@zoplzen.cz
URL: http://www.zoplzen.cz
Židovská obec Plzeň
Smetanovy sady 5
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 235 749
E.mail: zoplzen@zoplzen.cz
URL: http://www.zoplzen.cz
Udržovaný, nová podoba
Ne
Klatovy

Klatovy (německy Klattau) jsou město v okrese Klatovy v Plzeňském kraji, 40 km jižně od Plzně. Pošumavské město založil král Přemysl Otakar II. okolo roku 1260. Žije zde přibližně 22 tisíc obyvatel, a je tak druhým největším městem v kraji.

Před založením města stála na sever od dnešního městského centra trhová osada, první písemná zmínka pochází z roku 1253. Město stejného jména bylo založeno jako královská fundace a osídleno německými kolonisty někdy před rokem 1288. První zmínka o Klatovech jako městě se nachází v listině krále Václava o záhubě klatovských měšťanů při velkém ohni v roce 1288.

Velký rozkvět zažilo za vlády Lucemburků, kdy získalo různá práva, např. právo mílové, právo užívání příjmů z pozemků a právo výročního trhu. Zprvu obyvatelstvo Klatov tvořili převážně Němci, ale postupně se město zalidňovalo českým obyvatelstvem. V husitských dobách bylo město husitské. Po bitvě u Lipan stálo při králi Jiřím z Poděbrad a roku 1467 se klatovští postavili s českým vojskem proti bavorské křížové výpravě v bitvě u Nýrska. Město dále rozkvétalo, v roce 1547 bylo dokonce uváděno jako sedmé nejbohatší město v Čechách. V roce 1547 se začala také stavět Černá a Bílá věž, renesanční radnice, farní chrám a nové městské domky.

Po bitvě na Bílé hoře začalo špatné období i pro Klatovy – vpády vojsk za třicetileté války, požáry, konfiskace jmění, násilné pokatoličtění. Toto období skončilo příchodem jezuitů v roce 1636. Ti ve středu města postavili barokní kostel a řádovou kolej se seminářem.

Nový rozkvět města začal v roce 1685, kdy se Klatovy staly díky obrazu Panny Marie Klatovské poutním místem. V roce 1689 založili francouzští žháři požár, který zničil prakticky všechny pozdně gotické a renesanční památky. Od roku 1751 do roku 1849 byly Klatovy krajským městem, později jen okresním.

Od první poloviny 19. století se v Klatovech začal rozvíjet textilní průmysl – první manufaktury přádelnické a plátenické výroby. V roce 1876 byl zahájen provoz na železniční trati Plzeň–Klatovy (dnes trať 183). Nádraží bylo vybudováno v polích pod Klatovskou hůrkou, dva kilometry severozápadně od centra města.

Díky železnici se město v 19. a 20. století nadále rozvíjelo, v roce 1898 mělo 12 764 obyvatel, z toho 248 Němců. Počátkem 20. století byly vystavěn okresní úřad, muzeum, záložna, nemocnice, sokolovna, elektrárna aj.

Za druhé světové války byly Klatovy zbaveny svého přirozeného správního území, když byly velké části Šumavy připojeny k Říši (hranice vedla mezi městy Janovice nad Úhlavou a Nýrsko, a jižně od Sušice). V té době byly Klatovy centrem odbojového hnutí, které bylo v době heydrichiády tvrdě potlačeno popravou 73 vlastenců v Lubském lese. V roce 1945 byly některé části města těžce poškozeny bombardováním – zcela zničena byla např. budova nádraží. Město bylo osvobozeno 5. května 1945 americkou armádou.

Po druhé světové válce a nástupu komunismu došlo k masivní výstavbě nových průmyslových závodů i obytných celků. Správní reformou z roku 1960 se Klatovy staly centrem rozlehlého okresu, který nově zahrnul také Sušici, Horažďovice a oblasti Šumavy od Nýrska až po Modravu.

Podle sčítání 1930 zde žilo v 1.125 domech 14.089 obyvatel. 13.442 obyvatel se hlásilo k československé národnosti a 447 k německé.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Klatovech, založený roku 1871, leží na Pražském předměstí v Klatovech za katolickým hřbitovem u parkoviště v Čejkově ulici.

Dochovalo se zde 438 převážně novodobých náhrobních kamenů, od prostých žulových stél po náročněji řešené náhrobky z leštěných kamenných bloků. Hřbitov je vymezen ohradní zdí s pilířovou bránou.

Od roku 1989 zde stojí památník obětem nacismu.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Šumavanet.cz, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Brána
 • Uzamčen trvale (běžně nepřístupný)
 • Kontakt na správce hřbitova na místě

Stav hřbitovní zdi

 • V původní podobě