Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Klokočov

zpět | tisk | pdf
Klokočov
ObecVítkov
OkresOpava
KrajMoravskoslezský kraj
Klokočov u Vítkova, kód: 783081
GPS souřadnice49° 44' 51.2''
17° 44' 29.7''
Gross Glockersdorf
1 463 m²
Římskokatolická církev
Vítkov
Městský úřad Vítkov
Náměstí Jana Zajíce, 749 01 Vítkov
Tel.: +420 556 312 200 / E-mail: podatelna@vitkov.info
URL: www.vitkov.info
Římskokatolická farnost Klokočov (Vítkov)
Tel.: +420 603 953 827, E-mail: rkf-vitkov@doo.cz
www.farnostvitkov.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Klokočov

Klokočov je vesnice, část města Vítkov v okrese Opava. Nachází se asi 3,5 km na jihozápad od Vítkova. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377 a připomíná se ve vikštejnském zboží. Roku 1413 je zmiňován Hanušek Nassen z „Glogeczendorfu“ jako man knížete Přemka. V letech 1377 - 1671 zůstával Klokočov v držení vikštejnských pánů.

Roku 1594 se řešil blíže neučený spor klokočovských poddaných s jejich pánem vladykou Mikulášem Bravanským z Chobřan. V roce 1640 se v Klokočově připomíná svobodnický statek, který tehdy patřil Kateřině Eisackové z Rychnova, rozené Mitrovské z Nemyšle. V letech 1671 - 1705 náležel Klokočov k jako samostatné panství spolu s Klokočůvkem k panství Melč, které držela Anna Magdalena Oderská. Od roku 1695 byli nájemci Klokočova Wipplarové z Ušic. Roku 1705 připadl Klokočov zpět k Vikštejnu.
Antonín Oderský z Lideřova jej od vikštejnského zboží roku 1708 odprodal spolu s Klokočůvkem jako samostatné panství Františkovi Matyáši Josefovi z Eiselsburgu, a ten jej roku 1720 prodal Janu Václavovi Želeckému z Počenic. Patrně on dal v Klokočově postavit barokní jednopatrový zámek obdélného půdorysu, pravděpodobně na místě svobodnického statku.

Roku 1743 přešlo klokočovské zboží na Františka Karla Josefa Wipplara z Ušic, pána na Vítkově. Jeho syn Karel Wipplar roku 1790 prodal klokočovský statek Alžbětě svobodné paní z Henneberku, rozené svobodné slečně Tvorkovské z Kravař. Ta jej roku 1803 prodala Karlovi a Františkovi Čejkům z Badenfeldu, po němž Klokočov zdědil jeho syn Arnošt Otto Čejka rytíř z Badenfeldu. Roku 1873 však Klokočov prodal Gottliebu Haase von Buchstein. V roce 1894 byl Klokočov intabulován hraběti Janu Platter von den Broel a roku 1916 Karlu Weishuhnovi.

Klokočov byl velkou německou obcí, později se silnou českou menšinou. V roce 1869 zde bylo 145 domů a 1 114 obyvatel, v roce 1900 celkem 170 domů a 1 197 obyvatel, z nichž se hlásilo 9 osob k české národnosti, podle sčítání lidu v roce 1930 se z 1 170 obyvatel obce hlásilo 963 osob k německé národnosti, 203 k národnosti české. Jednalo se o zemědělskou podhorskou obec s velkým katastrem, velkostatkem a s ním spojeným průmyslem pozemkového úřadu.

Klokočov byl osvobozen ve dnech 4. - 5. května 1945 Rudou armádou postupující směrem od Vítkova. Původní obyvatelstvo bylo z větší části odsunuto a obec nově osídlena.

Počet obyvatel v roce 1930 … 1.170
Počet obyvatel v roce 2011 … 498

Stav hřbitova
Fungující hřbitov obklopuje kostel sv. Ondřeje. Hřbitovní zeď je nově postavená. Německé náhrobky je zde možné najít, menší část z nich na svém původním místě, větší část pak přemístěna ke zdi kostela.

Zdroje
Omnium; Katastr nemovitostí ČR; Mapy.cz; ČSÚ, webové stránky města, farnosti; Wikipedia


Pohledové fotografie