Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Košťany

zpět | tisk | pdf
Košťany
ObecKošťany
OkresTeplice
KrajÚstecký kraj
Košťany, kód: 670961
GPS souřadnice50° 39' 3.1''
13° 44' 49.7''
Kosten
15 659 m²
Město
Městský úřad Košťany
Teplická 297
417 23 Košťany
Tel.: +420 417 568 183
E-mail: mesto@kostomlaty.cz
URL: htpp://www.kostany.cz
Město Košťany
Teplická 297
417 23 Košťany
Tel.: +420 417 568 183
E-mail: mesto@kostomlaty.cz
URL: htpp://www.kostany.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Košťany

Košťany (německy Kosten) se nachází v okrese Teplice. V roce 2011 zde trvale žilo 1.667 obyvatel.

První písemná zmínka o vsi Košťany je v Duchcovské městské knize a pochází z roku 1394 („de villa Costen“). Lze však předpokládat, že ves vznikla patrně o něco dříve, snad mezi lety 1326 – 1346, kdy byly v severočeském pohraničí zakládány četné osady. Nynější název Košťany se úředně užívá od roku 1920. V lidové mluvě se však název Košťany používal již v 19. století.

Původní slovanská ves s charakteristickou podkovovitou návsí patřila k rýzmburskému (oseckému) panství Hrabišiců. Od roku 1398 až do roku 1495 měla několik majitelů. Roku 1495 se majiteli vsi stali bílinští Lobkowiczové, kteří zde postavili půvabný lovecký zámeček a po určitý čas zde měli i sídlo správy svých lesů. V roce 1850 se ves osamostatnila. K politické obci Košťany tehdy patřily osada Grundmühlen (Mlýny, do roku 1928), Střelná (do 1856), Mstišov (do roku 1873) a Cukmantl (Pozorka, do roku 1877).

Novodobý rozvoj můžeme datovat k roku 1850, kdy se stává jedním z průmyslových center Teplicka. V první polovině 19. století dochází k rozvoji těžebního průmyslu, sklářství a drobných živností. Na území obce vyrostlo šest skláren, tři textilky, dvě továrny na šamotové zboží, strojírna a několik povrchových uhelných dolů. Bouřlivý rozvoj obce pokračuje i v období První republiky, když v roce 1930 počet obyvatel obce dosáhl čísla 6097. V tomto období získává centrální část Košťan městský charakter zástavby. Předválečné a poválečné období dějin Košťan poznamenaly dva odsuny obyvatel. Nejprve vystěhování téměř 1700 Čechů v roce 1939 a posléze odsun německého obyvatelstva po roce 1945.

Bohužel ještě mnohem více, než válečná a poválečná léta, poničila obec těžba hnědého uhlí. Již v první polovině 20. století docházelo k rozsáhlým demolicím, kvůli kterým došlo nejen k podstatnému úbytku obyvatel v obci, ale také ke ztrátě městského charakteru místní zástavby v severozápadní části města. Například bývalá součást obce Mlýny ztrácí veškeré vazby na samotné Košťany. Mezi lety 1950–1960 byla také, v důsledku těžby, zbořena krajová dominanta kostel Povýšení sv. Kříže.

Hřbitov

Hřbitov v Košťanech je stále fungujícím hřbitovem. Jeho celková rozloha a množství náhrobků odpovídá někdejší velikosti a významu města. Bohužel současná situace je velmi tristní. Většina doposud zachovaných náhrobků německých obyvatel je ve velmi špatném stavu, náhrobky se rozpadají, jsou zarostlé, poničené. Z řady z nich se zachovaly pouze desky, které jsou položené různě podél zdi hřbitova. Plocha hřbitova není zcela udržována.

Počet obyvatel v roce 1930 … 5.900
Počet obyvatel v roce 2011 … 1.667

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Pohledové fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Kolumbárium
 • Márnice (i bývalá)
 • Dům správce (i bývalý)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Popelnice
 • Jímka / skládka
 • Vodovod
 • WC
 • Otevírací doba hřbitova vyvěšena
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • V původní podobě
 • Obnovena bez náhrobků
 • Nová (nepůvodní) hřbitovní zeď