Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Kožlany

zpět | tisk | pdf
Kožlany
ObecKožlany
OkresPlzeň-sever
KrajPlzeňský kraj
Kožlany, kód: 672068
GPS souřadnice50° 0' 8.1''
13° 31' 44.7''
Koschlan, Kozlan
2 002 m²
19880/4-1313
Židovská obec
Matana a.s.
Malá Štupartská 646/1
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 828 185 - 86
E-mail: m.maly@matana.cz
URL: http://www.matana.cz
Federace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 01 Praha 1
Tel.: 224 800 824
E-mail: sekretariat@fzo.cz
URL: https://www.fzo.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Kožlany

Kožlany (německy Koschlan, Kozlan) jsou město v okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji. Celkem mají přibližně 1.500 obyvatel.

Obec Kožlany je prvně zmiňována v souvislosti s majetkovou směnou za vlády Václava I. ve 13. století. Ten věnoval vesnici klášteru v Plasech, pak si to však rozmyslel a v roce 1239 vyměnil obec zpátky za jinou. Jeho syn Přemysl Otakar II. sem také rád jezdíval a vystavěl tu lovecký zámeček a dvůr. Později se tento majetek dostal do šlechtických rukou a dnešní pojmenování nese obec po Otovi Kožlanském z Kožlan, který tu se souhlasem krále Jana Lucemburského vysadil městečko. To si však na městská práva muselo počkat až do doby Karla IV. (1351). Další práva získaly Kožlany za vlády Vladislava Jagelonského. Později patřily Kožlany ke hradu Týřov na Berounce.

Na začátku roku 1924 bylo město přejmenováno z Kozlany na Kožlany.

Zdejším rodákem je Edvard Beneš, druhý československý prezident.

Židovská komunita

Židovská obec existovala v Kožlanech v 17. - 18. století, v 1. polovině 19. století pro nedostatek rodin zanikla.
Židovské osídlení je tu doloženo před rokem 1672.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov se nachází na okraji lesa u lomu, cca 1 km severozápadně od obce, na starém Šibeničním vrchu v sousedství někdejšího popraviště. Hřbitov byl založen pravděpodobně okolo roku 1700. Na ploše se nachází několik desítek náhrobních kamenů, nejstarší náhrobky pochází ze 17. - 18. století. Ohrazení tvořeno plnou zdí o výšce cca 150 cm. V severovýchodním koutu hřbitova je márnice a v severním úseku ohradní zdi při márnici stojí vstupní brána.

Po zániku židovské obce v Kožlanech přešel hřbitov do užívání židovského obyvatelstva v nedaleké Kůzové a pohřbívalo se tu až do roku 1940.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Šumavanet.cz, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog, https://www.jewish-route.eu/mesta/07_kozlany/kozlany.htm


Dokumentační fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Neuzavírá se
 • Torza náhrobků

Stav hřbitovní zdi

 • V původní podobě