Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Brodeslavy

zpět | tisk | pdf
Brodeslavy
ObecBrodeslavy
OkresPlzeň-sever
KrajPlzeňský kraj
Bohy, kód: 671908
GPS souřadnice49° 56' 53.4''
13° 33' 24.9''
Prodeslad
2 236 m²
Obec
Obecní úřad Brodeslavy
Brodeslavy 13
331 41 Kralovice
Tel.: +420 373 396 823
E-mail: hrbitov@brodeslavy.cz
URL: https://www.brodeslavy.cz
Obec Brodeslavy
Brodeslavy 13
331 41 Kralovice
Tel.: +420 373 396 823
E-mail: obec@brodeslavy.cz
URL: https://www.brodeslavy.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Brodeslavy

Brodeslavy (německy Prodeslad) jsou malou vesnicí v severovýchodní části okresu Plzeň-sever v Plzeňském kraji. V obci žije 69 obyvatel.

Ves s původním názvem Prodeslav je prvně zmiňována již roku 1144 a její historie je spjata s dějinami plaského cisterciáckého kláštera, mezi jehož statky patřila až do začátku husitských válek roku 1419. Plaská klášterní kronika byly Brodeslavy vysazeny opatem Jakubem roku 1344 právem zákupním klášternímu úředníku Mikuláši. Král Zikmund zapisuje roku 1420 část majetku kláštera bratřím Hanušovi a Bedřichovi z Kolovrat na Libštejně a na Krašově.

Po smrti Bedřicha z Kolovrat v roce 1432 získává Brodeslavy Hanuš, který je drží až do své smrti v roce 1450. Jeho syn a dědic Hanuš II. z Kolovrat, toho času probošt kapituly pražské a administrátor arcibiskupství, roku 1480 postupuje Brodeslavy s dalšími vesnicemi a polovinou městečka Kralovic nazpět plaskému klášteru za 1.600 kop.

Pro velké dávky vymáhané na klášteru na válku s Turky byl opat Bohuslav nucen zastavit Brodeslavy roku 1545 Kateřině ze Solopysk, matce a poručnici Viléma Svitáka ml. z Landštejna. Od roku 1559 se Brodeslavy stávají součástí kaceřovského panství mocného Floriána Gryspeka. Do majetku kláštera se vrací po konfiskaci majetku Gryspeků v roce 1623.

Ves zůstává v držení kláštera až do jeho zrušení Josefem II. v roce 1785, kdy přešla do správy náboženského fondu.

Na začátku roku 1924 byla ves přejmenována na Brodeslavy.

Hřbitov

Hřbitov se nachází mimo obec u silnice směrem k obci Bohy. Hřbitov je udržovaný a využívaný.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Šumavanet.cz, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalogDokumentační fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Popelnice
 • Studna
 • Neuzavírá se
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • Kontakt na správce hřbitova na místě

Stav hřbitovní zdi

 • Udržována vč. náhrobků na nebo u zdi