Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Křimov

zpět | tisk | pdf
Křimov
ObecKřimov
OkresChomutov
KrajÚstecký kraj
Křimov, kód: 676225
GPS souřadnice50° 29' 9.8''
13° 18' 34.8''
Krima
3 102 m²
Obec
Obecní úřad Křimov
Křimov čp. 1, 430 01 Chomutov
Tel.: +420 606 075 924
E-mail: ou@krimov.cz
URL: http://www.krimov.cz
Obec Křimov
Křimov čp. 1, 430 01 Chomutov
Tel.: +420 606 075 924
E-mail: ou@krimov.cz
URL: http://www.krimov.cz
Kompletně zničený – zbytky na místě
Ano
Křimov

Křimov (německy Krima) je obec v okrese Chomutov. V roce 2011 zde trvale žilo 114 obyvatel.

Křimov patří mezi nejstarší sídla v Chomutovské části Krušných hor. Archeologické doklady svědčí o vzniku vesnice na přelomu dvanáctého a třináctého století. Vznikla na významné obchodní cestě zmiňované již v polovině dvanáctého století, která spojovala Chomutovsko se Saskem.

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1281. Nachází se v listině, ve které Chotěbor z Račic se svou manželkou odkázal řádu německých rytířů z chomutovské komendy vesnice v tzv. Křimovském újezdu. Ve čtrnáctém století se část vesnice dostala neznámým způsobem do majetku pánů z Alamsdorfu, kteří sídlili na hradě Najštejně, ale patřily jim také další vesnice v okolí a pravděpodobně také hrádek Hausberk.

V roce 1411 využil král Václav IV. oslabení řádu a zabavil mu většinu majetku. Křimov však zůstal součástí chomutovského panství, v jehož držení se zpočátku střídala řada zástavních majitelů. Posledním šlechtickým majitelem se stal Jiří Popel z Lobkovic, jehož majetek zabavil v roce 1594 císař Rudolf II. Chomutov se potom v roce 1605 vykoupil z poddanství a zároveň si koupil jedenáct vesnic, mezi které patřil i Křimov. Během třicetileté války Křimov trpěl opakovanými průchody vojsk. Podle berní ruly z roku 1654 zde po jejím skončení žilo devět sedláků, šest chalupníků a šest řemeslníků (tkalců a nádeníků).

Kromě zemědělství a formanství si lidé vydělávali také obchodem s dřevem a domácí výrobou pozamentů a později také zpracováním lnu, jehož pěstování se rozšířilo na konci devatenáctého století. Roku 1894 vzniklo společenstvo pro pěstování lnu a jihozápadně od vesnice byla postavena továrna na jeho zpracování.

Na konci druhé světové války vesnicí v dubnu roku 1945 procházel pochod smrti z Reitzenhainu do Chomutova. Jeho oběti byly pochovány v celkem dvanácti společných hrobech, z nichž dva s celkem 31 mrtvými byly v Křimově.

Po druhé světové válce došlo k vysídlení původních obyvatel a populace obce prudce poklesla.

Hřbitov

Areál zrušeného hřbitova je vymezen ohradní zdí, která je už částečně zničena. Plocha hřbitova je zcela bez náhrobků.

Počet obyvatel v roce 1930 - 407
Počet obyvatel v roce 2011 - 114

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog
Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Neuzavírá se
 • Vyčištěná plocha hřbitova

Stav hřbitovní zdi

 • Částečně zničena