Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Kujavy

zpět | tisk | pdf
Kujavy
ObecKujavy
OkresNový Jičín
KrajMoravskoslezský kraj
Kujavy, kód: 676969
GPS souřadnice49° 42' 28.0''
17° 57' 58.7''
Klantendorf
2 503 m²
Římskokatolická církev
Kujavy
Obecní úřad Kujavy
Kujavy č.p. 86, 742 45 Fulnek
Tel.: +420 556 740 023 / E-mail: obec@kujavy.cz
URL: www.kujavy.cz
Římskokatolická farnost Kujavy
Tel.: +420 775 162 177, E-mail: rkf.kujavy@doo.cz
https://rkf-kujavy.webnode.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Kujavy

Kujavy tvořily původně 2 osady, starší byla slovanská, mladší německá. Německou osadu založil tamější fojt Clemens, jmenovala se Clemensdorf a vznikla asi okolo roku 1293. Později obě osady splynuly v jednu obec, přičemž česká část se potom poněmčila.

Obec Kujavy vznikla přebudováním starší slovanské vsi Kuyawa, v duchu německého zákupního práva ve druhé polovině 13. století. Nejstarší písemná zmínka je z roku 1293 a současný název Kujavy je znám od roku 1461. Z dějin obce víme, že v roce 1399 Adam a Otto Bešové z Kujav, kteří jako stoupenci markraběte Prokopa byli postižení církevní kletbou za to, že hubili duchovenské zboží. Drželi velké fojtství, které obsahovalo třináctinu všech pozemků. Ve druhé polovině 16. století spravovali farnost kněží z fulneckého konventu. Za svého působení ve Fulneku docházel do Kujav k bratřím J. A. Komenský.

Starý kujavský kostel se připomíná velmi záhy. Pocházel ze 14. století. Po požáru z roku 1713, kdy se roztavily i dva staré zvony (jeden z r. 1490, druhý z 16. stol.), byl postaven kostel nový - nynější podoba. Obživu poskytovalo obyvatelům, (1790 - 116 domů a 809 obyvatel; 1851 - 136 domů a 933 obyvatel) převážně zemědělství a drobné řemeslnictví. Vlivem velmi dobrých půdních a klimatických podmínek, podložených pracovitostí obyvatel vesnice byla obec velmi výstavná.

Za okupace se obec stala součástí Německa. Osvobozena byla 3. 5. 1945. Po odsunu německého obyvatelstva byla obec nově dosídlena českým obyvatelstvem z Volyně a z vnitrozemí.

Od 1. ledna 1979 do 31. prosince 1997 byla součástí Fulneku. Od 1. ledna 1998jsou Kujavy opět samostatnou obcí.

Počet obyvatel v roce 1930 … 775
Počet obyvatel v roce 2011 … 548

Stav hřbitova
Hřbitov se nachází u kostela sv. Michaela Archanděla. Je udržovaný, část hřbitovní zdi je nově postavena. Část náhrobků, většinou německých je pouze opřena o zeď. Před nově postavenou bránou stojí původní velké kamenné kříže s německými popisy.

Zdroje
Omnium; Katastr nemovitostí ČR; Mapy.cz; ČSÚ, webové stránky města, farnosti; Wikipedia


Pohledové fotografie