Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Lešany

zpět | tisk | pdf
Lešany
ObecLešany
OkresProstějov
KrajOlomoucký kraj
Lešany u Prostějova, kód: 680427
GPS souřadnice49° 30' 0.9''
17° 1' 45.7''
Leschan
1 231 m²
Obec
Obecní úřad Lešany
Lešany č.p. 111
798 42 Lešany
Tel.: 582 373 189
E-mail: obeclesany@volny.cz
URL: https://www.obeclesany.cz
Obec Lešany
Lešany č.p. 111
798 42 Lešany
Tel.: 582 373 189
E-mail: obeclesany@volny.cz
URL: https://www.obeclesany.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Lešany

Obec Lešany (německy Leschan) se nachází v okrese Prostějov v Olomouckém kraji. V roce 2020 zde bylo evidováno 376 obyvatel.

Za nejstarší pramennou zmínku o vsi Lešany je považována listina markraběte Vladislava Jindřicha z roku 125. Markrabě v ní uděluje hradišťskému klášteru v Olomouci rozsáhlé území na dnešní Drahanské vrchovině, jehož hraniční vymezení je důkladně vypsáno (na východě od Lešan a Konice).

Kromě církevního zboží se v Lešanech v pozdním středověku nacházela rovněž tříšť drobných majetků šlechty. I tady lze sledovat – zejména v 15. a 16. století – proces koncentrace těchto drobných majetků do rukou nejmocnějšího panstva (Kravařů, Pernštejnů) a jejich včleňování do plumlovského dominia. S panstvím Plumlov pak Lešany sdílely osudy až do roku 1848.

Ves nebyla v novověku velká; urbář plumlovského panství z roku 1624 v ní eviduje 11 osedlých (7 rolníků, 4 zahradníky). V roce 1722 si Lešanští postavili na dolním konci vsi kapli zasvěcenou sv. Františku Xaverskému. Vlastní školu měly Lešany od roku 1872.

Po vzniku ČSR v roce 1918 byla první význačnou událostí v obci elektrifikace. Za tímto účelem bylo zřízeno elektrárenské družstvo, jehož předsedou byl občan Břetislav Kvapil. Již v roce 1921 byla postavena samostatná elektrárna spojena se šrotovacím mlýnem, loupačkou na obilí a kroupy a jedním složením na výrobu režné mouky. Vše bylo zřízeno nákladem 300.000 Kčs a svítit se v obci začalo 26. listopadu 1921. Následně byla přistavěna ještě pekárna. Elektrárna byla v provozu do roku 1929, kdy byla obec připojena ke středomoravské elektrárně v Přerově. V budově zůstal jen mlýn s pekárnou.

Hřbitov

Lešanští byli po stránce duchovní péče přifařeni do Ohrozimi. Na počátku 50. let 19. století byl v Ohrozimi zbourán starý kostel, následovala stavba nového a přesouván na jiné místo byl i ohrozimský hřbitov. Tohoto dění obyvatelé Lešan využili a v roce 1853 si na dolním konci vsi u kaple zřídili vlastní hřbitov. V letech 1882-1884 byl v západním sousedství kaple vybudován dvojnásobně větší novorománský kostel Nejsvětější Trojice. Hřbitov s původní kaplí byl v dané souvislosti také přebudován a nově vysvěcen.

Počet obyvatel v roce 1930 – 595
Počet obyvatel v roce 2011 - 389

Autor: Petr Nisler

Wikipedia, webové stránky obce, NPÚ – památkový katalog, mapy.cz, CUZK
Marek Vařeka: Urbář plumlovského panství z roku 1624 (2009 - dostupné online)


Dokumentační fotografie