Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Libochovice

zpět | tisk | pdf
Libochovice
ObecLibochovice
OkresLitoměřice
KrajÚstecký kraj
Libochovice, kód: 683124
GPS souřadnice50° 24' 32.8''
14° 2' 9.3''
Libochowitz
13 403 m²
Město
Městský úřad Libochovice
náměstí 5.května č.p. 48
411 17 Libochovice
Tel.: +420 416 725 830
E-mail: podatelna@libochovice.cz
URL: http://www.libochovice.cz
Město Libochovice
náměstí 5.května č.p. 48
411 17 Libochovice
Tel.: +420 416 725 830
E-mail: podatelna@libochovice.cz
URL: http://www.libochovice.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Libochovice

Libochovice jsou město ležící převážně na levém břehu řeky Ohře v okrese Litoměřice. V roce 2011 zde trvale žilo 2.965 obyvatel.

První písemná zmínka o Libochovicích pochází z roku 1272, kdy městečko patřilo k sídlům premonstrátů kláštera v Teplé. Listinou z roku 1292 městečku Jindřich z Lichtenburka udělil magdeburské právo. Na přelomu třináctého a čtrnáctého století patřilo Hynkovi ze Žlebu a Lichtenburka, který k jeho ochraně dal zbudovat hrad Klapý. Roku 1314 toto území získal král Jan Lucemburský, který v roce 1336 tvrz v Libochovicích a dvory Klepy, Lhotu, Radovesice a Poplze postoupil Zbyňku Zajíci z Valdeka.

Během husitských válek stáli Zajícové na katolické straně, roku 1424 husité v čele s Janem Žižkou Libochovice dobyli, město vypálili a před radnicí popravili čtyři duchovní a dva představitele města. Jan III. Zajíc z Hazmburka roku 1507 získal od krále Vladislava Jagellonského privilegium výročního jarmarku a týdenních trhů. V letech 1553–1564 bylo panství Hazmburků rozděleno a rozptýleno.

Jan starší Popel z Lobkovic Libochovice zvelebil a tvrz dal přestavět na renesanční zámek. Jiří Popel z Lobkovic byl za odpor proti císaři Rudolfovi I. uvězněn na hradě Lokti, kde zemřel.

Roku 1606 se města a panství zmocnil Zikmund Báthory a roku 1610 je získal Adam ze Šternberka. Václav Vojtěch ze Šternberka je na krátko zařadil mezi své rezidence, ale již roku 1676 je prodal Gundakarovi z Ditrichštejna. Ten dal roku 1683 zámek přestavět v raně barokním slohu podle projektu významného architekta Antonia della Porty. Jan Tulipán na jeho pokyn roku 1685 zřídil zámecký park ve francouzském stylu s přilehlou oranžerií.

Roku 1847 byl zřízen cukrovar, roku 1882 zavedena železnice a roku 1912 založena sklárna. Roku 1850 se město stalo sídlem okresního soudu. Po vymření mužské linie rodu Ditrichštejnů roku 1858 převzali zámek Herbersteinové, v roce 1945 byl vyvlastněn poslednímu z nich, hraběti Fridrichovi z Herbersteina.

Hřbitov

Areál hřbitova je rozdělen na dvě části. obě jsou vymezeny ohradní zdí. Plocha rozlehlého hřbitova je udržována. Nachází se zde velké množství historických náhrobků.


Počet obyvatel v roce 1930 - 2.790
Počet obyvatel v roce 2011 - 2.965

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Hrobky
 • Správa hřbitova
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Kostel
 • Popelnice
 • Kontejner
 • Studna
 • WC
 • Otevírací doba hřbitova vyvěšena
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • České hroby

Stav hřbitovní zdi

 • Částečně zničena
 • Obnovena bez náhrobků