Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Bořislav

zpět | tisk | pdf
Bořislav
ObecBořislav
OkresTeplice
KrajÚstecký kraj
Bořislav, kód: 608254
GPS souřadnice50° 34' 58.5''
13° 55' 28.4''
Boreslau
4 397 m²
Obec
Obecní úřad Bořislav
Obec Bořislav
Udržovaný v původní podobě
Ne
Bořislav

Obec Bořislav se nachází v okrese Teplice. V roce 2011 zde trvale žilo 326 obyvatel.

Bořislav byla založena na zemské cestě spojující Prahu se Saskem. Stalo se tak nejpozději v polovině 12. století, protože první písemná zmínka o obci pochází už z roku 1169. Tehdy daroval král Vladislav II. Bořislav spolu s dnes již zaniklými Hrbovicemi řádu johanitů, které po návratu z druhé křížové výpravy uvedl do Čech.

Zřejmě na začátku 14. století přešla vesnice do majetku kláštera benediktinek v Teplicích, který založila Vladislavova manželka královna Judita.[

Majitel Bořislavi a patron zdejšího kostela, teplický klášter benediktinek, za husitských válek zanikl. Ještě v roce 1434 sice jeho abatyše jmenovala do Bořislavi faráře, v té době ale již konvent sídlil na hradě Střekově.

Po husitských válkách se majitelé klášterního majetku střídali. Roku 1435 ho vlastnil Jakoubek z Vřesovic. Klášterní majetek zůstal co do rozsahu přibližně stejný, dostal se ale natrvalo do rukou světské šlechty. Před třicetiletou válkou se v držení Bořislavi, kde nikdy nevzniklo panské sídlo, střídali postupně Vřesovcové, Fictumové, Valdštejnové, Schönbergové a Vchynští.

Po zavraždění Viléma Kinského v Chebu v roce 1634 získal teplické panství Jan Aldringen. Clary-Aldringenové pak byli bořislavskou vrchností až do zrušení poddanství.

Hřbitov

Areál hřbitova je vymezen ohradní zdí. Plocha hřbitova je udržována, márnice je opravena, hroby jsou polepeny výzvou k zaplacení. Při obnově zdi byly odstraněny hroby podél. Některé hrobky jsou druhotně využity, jsou do nich vsazeny malé urnové hroby.

Počet obyvatel v roce 1930 - 581
Počet obyvatel v roce 2011 - 326

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Márnice (i bývalá)
 • Dům správce (i bývalý)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Kontejner
 • Vodovod
 • Neuzavírá se
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • V původní podobě
 • Obnovena bez náhrobků