Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Louny

zpět | tisk | pdf
Louny
ObecLouny
OkresLouny
KrajÚstecký kraj
Louny, kód: 687391
GPS souřadnice50° 21' 2.6''
13° 48' 16.8''
Laun
32 273 m²
Město
Technická správa města Loun s.r.o.
Rakovnická 2707, 440 01 Louny
Tel.: 604226610
E-mail: pohrebnictvi@tsmlouny.cz
URL: https://www.tsmlouny.cz/?s=pohrebni_sluzba
Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny
Tel.: +420 415 621 111
E-mail: starosta@mulouny.cz
URL: https://www.mulouny.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Louny

Louny (německy Laun) jsou město ve stejnojmenném okrese v severozápadních Čechách. V roce 2011 zde trvale žilo 17.898 obyvatel.

První zmínky o osadě Luna při brodu přes řeku Ohři pochází ze 12. století. V 60. letech 13. století dal Přemysl Otakar II. v její blízkosti postavit královské město. Leželo na cestě do Německa, díky tomu také velká část obyvatel měla německý původ. V pozdější době leželo na jazykové hranici, ale bylo převážně české.

Za husitských válek se Louny spojily s Žatcem a Slaným a přidaly se na stranu husitů. V té době byly zničeny kláštery dominikánů a magdalenitek, stojící ve městě. Po požáru 25. března 1517 byla velká část města přestavěna.

Třicetiletá válka znamenala pro město katastrofu. Bylo několikrát po sobě vydrancováno saskými a švédskými vojsky. V průběhu 19. století došlo k rozsáhlým demolicím v historické části, při kterých zmizela původní radnice, Pražská brána spolu s téměř polovinou městského opevnění a renesanční domy.

Městský hřbitov

Městský hřbitov v Lounech je hlavní městský hřbitov v Lounech. Nachází se na jižním okraji centra města, v ulici Rakovnická.

Hřbitov byl vystavěn roku 1888 na velkém pozemku na okraji Loun při silnici na Cítoliby a Rakovník jako nový městský hřbitov náhradou za původní, a v té době již kapacitně nedostačující, pohřebiště u kostela Matky Boží a u kostela Čtrnácti svatých pomocníků. Vstup tvoří neoklasicistní brána, zbudována byla také márnice. Areál plynule navázal na pozemek městského židovského hřbitova zřízeného vedle nedaleké lounské synagogy roku 1874.

Podél zdí areálu je umístěna řada hrobek významných obyvatel města. Pohřbeni jsou na hřbitově i vojáci a legionáři bojující v první a druhé světové válce.

S odchodem téměř veškerého německého obyvatelstva města v rámci odsunu Sudetských Němců z Československa ve druhé polovině 40. let 20. století zůstala řada hrobů německých rodin opuštěna a bez údržby. V pozdějších letech byl hřbitov nadále rozšiřován.

V Lounech se nenachází krematorium, ostatky zemřelých jsou zpopelňovány povětšinou v krematoriu v Mostě a v Hrušovanech u Chomutova.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Lounech

Počet obyvatel v roce 1930 - 11.896
Počet obyvatel v roce 2011 - 17.898

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Pohledové fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Vsypová louka
 • Rozptylová louka
 • Správa hřbitova
 • Márnice (i bývalá)
 • Obřadní síň
 • Dům správce (i bývalý)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Kontejner
 • Vodovod
 • WC
 • Otevírací doba hřbitova vyvěšena
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • V původní podobě
 • Obnovena bez náhrobků