Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Lubojaty

zpět | tisk | pdf
Lubojaty
ObecBílovec
OkresNový Jičín
KrajMoravskoslezský kraj
Lubojaty, kód: 688096
GPS souřadnice49° 46' 49.4''
18° 2' 56.9''
Laubias
881 m²
Římskokatolická církev
Bílovec
Městský úřad Bílovec
Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec
Tel.: +420 556 312 101 / E-mail: epodatelna@bilovec.cz
URL: www.bilovec.cz
Římskokatolická farnost Lubojaty (Bílovec)
Tel.: +420 732 466 176, E-mail: rkf.bilovec@doo.cz
URL: www.farnostbilovec.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Lubojaty

Lubojaty je vesnice, část města Bílovec v okrese Nový Jičín. Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Bílovce. V roce 2009 zde bylo evidováno 143 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 378 obyvatel.

Lubojaty jsou nejstarší doloženou vsí na Bílovecku. První zmínka o nich je v latinsky psané listině z roku 1276, která pojednává o sporu mezi hradiťským klášterem a Budislavem z Lubojat. Ten nechal v Lubojatech bez souhlasu kláštera postavit kapli, čímž poškodil nejen zájmy opata, ale i práva kostela v Pusté Polomi, do jejíž farnosti Lubojaty náležely. Celý spor byl urovnán dohodou o zachování kaple a povinnnosti Budislava a jeho potomků odvádět pustopolomské faře pravidelný roční plat. Z existence kaple v roce 1276 se dá vyvodit, že osada musela být dostatečně osídlená již nějakou dobu před tímto datem.

Další písemná zmínka zaznamenává až v roce 1377 nabytí Lubojat a Bravinného Mikulášem z Malenovic při dělení Opavska. Přes několik dalších majitelů se dostáváme až do roku 1492, kdy Lubojaty získávají Jan a Václav z Fulštejna a připojují je definitivně k bíloveckému panství. Zadlužené panství Fulštejnové prodávají v roce 1543 pánům z Lidéřova a od nich přechází v roce 1552 na Mikuláše Pražmu z Bílkova. Za Pražmů nastává rozvoj celého panství a s nimi i Lubojat. V roce 1628 bylo Pražmům jako stoupencům protihabsburského odboje panství konfiskováno a později zastaveno Hedvice Vilímovské z Kojkovic. Roku 1648 vyhrává dcera Karla Pražmy Bohunka Alžběta se svým manželem Václavem Zikmundem Sedlnickým z Choltic spor o bílovecké panství jako dědictví po matce. Panství pak Sedlnickým z Choltic patří až do znárodnění v roce 1945.

Správu obce zajišťoval až do roku 1848 dědičný fojt, jeho volený zástupce – purkmistr a radní. Urbář z roku 1696 přináší podrobnější popis Lubojat. Ty tehdy měly 8 a čtvrt lánu půdy, dědičné fojtství (Ondřej Richter), 13 sedláků a 3 zahradníky. Výrazně se v té době zvyšují poddanské povinnosti. V roce 1736 byl dědičným fojtem Jan Richter. V roce 1784 je zřízená samostatná fara. Dochází také k růstu obce – zatímco roku 1768 měly Lubojaty 33 domů a 157 obyvatel, v roce v roce 1834 je to již 47 domů a 321 obyvatel.

Patent Josefa II. z roku 1781 o zrušení nevolnictví a zavedení mírnějšího poddanství lubojatským úlevu nepřinesl. Na povrch vedle stále vysokých požadavků Sedlnických vyplavaly i starší křivdy, hlavně nucený zábor a výměna pozemků v souvislosti se zřízením panského dvora Hany. V archivních spisech bíloveckého velkostatku můžeme najít zápis z roku 1792 nazvaný jako „Spor bíloveckého panství s obcí Lubojaty o jistá pole“ – v něm písař zaznamenal 12 bodů, ve kterých mluvčí obce František Damovský a Matěj Urbásek na spáchaná příkoří poukazují. Nápravy se ale lubojatští nedočkali.

V roce 1843 byl v Lubojatech kromě 47 domů také kostel s farou, škola, větrný mlýn, hájenka, chlévy pro ovce a valcha bíloveckých soukeníků. Stále více obyvatel přecházelo od zemědělství k nádenické a později i dělnické práci v Bílovci a ostravských železárnách a dolech.S tím souviselo i postupné bouření proti neúměrným poddanským povinnostem. Nepokoje se objevovaly na bílovecku už od poloviny 40. let a v Lubojatech naplno propukly na počátku roku 1847. Po otevřené vzpouře lubojatských sedláků proti robotě vrchnost odpověděla vězením pro nejodbojnější z nicha nakonec do Lubojat povolala vojenskou kompanii (rotu) pro obnovení klidu. Starý pořádek už ale neměl dlouhého trvání – hned v následujícím roce 1848 bylo za výkup zrušeno poddanství (s účinností od konce března 1849) a zavedeno obecní zřízení. Od té chvíle vykonával správu obce výbor a představenstvo v čele se starostou v tříletém volebním období.

Revolučního roku 1848 byla také u kostela postavena škola, kterou kromě lubojatských navštěvovaly i děti z Bítova a Lhotky. V roce 1866 byla při škole zřízena knihovna a roku 1877 provedena přístavba školy. Dnešní budova školy je z roku 1912. V Lubojatech působila v té době i řada spolků – např. sbor dobrovolných hasičů (od roku 1891), Dělnická tělovýchovná jednota, hospodářský spolek nebo Matice Opavská.


Počet obyvatel v roce 1930 … 435
Počet obyvatel v roce 2011 … 398

Stav hřbitova
-

Zdroje
Omnium; Katastr nemovitostí ČR; Mapy.cz; ČSÚ, webové stránky města, farnosti; Wikipedia